banner100 01

Log in
A+ A A-
Consell de Redacció

Consell de Redacció

URL del lloc web:

Editorial

El centre polivalent

El municipi de Torroella s’ha anat dotant de les infraestructures educatives, culturals, sanitàries, socials, esportives, etc. necessàries per a gaudir d’una qualitat de vida d’acord amb l’època. La població del municipi, que era d’uns 5.000 habitants en començar el govern del primer ajuntament democràtic l’any 1979, només trenta anys després arribarà als 12.000 habitants i aquest fort augment ha trencat la millor de les previsions. Recordem, per exemple, la forta polèmica que es va generar a començament dels anys vuitanta quan l’ajuntament d’aleshores apostà per la construcció d’un institut d’ensenyament secundari a la vila. Semblava, per alguns, que no era necessari i que la demanda quedava sobradament coberta amb el col·legi dels Germans Gabrielistes; però per sorpresa de tots, les aules del primer institut ubicades al Convent dels Agustins aviat van ser insuficients i fou necessari construir un nou centre. Ara mateix urgeix una nova escola pública de primària a la vila i un nou centre de seundària (ESO).

Subscripció a aquest canal RSS