Revista Emporion
Veient la categoria

núm. 61 -gener- 2012

Parèmies XIV

PARÈMIES XIV – (Del propi autor). * El bon pescador sap quin esquer necessitaSegons el peix a pescar! Només hi ha un tipus d’home que no…

Un pla per Europa

La crisi del deute està portant als estats de la zona Euro a un situació d’inestabilitat permanent. S’han fet moltes reunions d’alt nivell…

Notícies

Homenatge a Pere Blasi i Maranges, mestre, geògraf i polític català, en el centenari de la seva arribada a Torroella i el cinquantenari de…

Editorial

La població de Torroella avui Emporion compleix avui el seu 97è aniversari, i www.emporion.org fa 5 anys. És motiu de celebració,…