Dijous, 23 maig

Politica de privacitat

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que es emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari, en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recopilació d’informació sobre les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita al lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari i personalitzar la seva experiència i l’ús del lloc web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i l’hora de les visites al lloc web, les pàgines vistes, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta pugui contactar amb el número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’usuari formin part de l’arxiu de cookies és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a aquestes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per Emporion.org per al millor funcionament del lloc web. La informació que es recull s’emplea per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Emporion.org serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar pel lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accés i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’usuari amb el lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a què l’adreça IP des del qual accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que utilitzen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i/servici d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i es elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

La(s) entitat(s) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan ho exigisca la llei o siga un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Emporion.org incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’usuari ha de referir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu es poden consultar a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

  • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
  • Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
  • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies, total o parcialment, instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple

Emporion

Add New Playlist