Tots els articles

(per ordre de publicació)

Cuina

Cartes a la Dolors

1 De 6

Torroellencs

En “Pepe de la Fonda”

Memòria de la gent

En "Pepe de la Fonda" Al carrer Major, núm. 41, amb façana al carrer de Pi i Margall fins al carrer del doctor Valentí, hi ha la casa Hospital, una de les més destacades de Torroella. Al segle XVII havia estat propietat d’un notari, la…