Català exercicis i consultes

EXERCICI  12

EXERCICI  12

Traduïu al català:
No gritarías tanto si tuvieras razón.
Levántate o llegarás tarde, tienes que irte enseguida.
Los echó fuera de la cueva a empujones y puñetazos.
Trabajan en la empresa treinta y dos hombres y veintitrés mujeres.
Ya me debes dos mil tres cientos treinta y tres euros. ¿Te das cuenta?
Pero si te descuidas y gano esta partida, el saldo será a favor mío.
Si perdieses no sé cómo pagarías la deuda
Los intereses devengados también serán importantes.
Anda con cuidado, nos acercamos a una curva muy peligrosa.


Consulta

Per què s’escriu l’imperialisme o l’humorista i en canvi la imaginació o la humanitat?
Quina és la regla?

Resposta

Si el nom és masculí, sempre es posa amb apòstrof:
l’ànec, l’enemic, l’imperialisme, l’horror, l’humorista…
Si el nom és femení, es posa l’ (article amb apòstrof) quan els noms que segueixen comencen per:

a – ha              (l’ànima, l’animació, l’habilitat)

e – he              (l’èpica, l’evidència, l’herba)

o – ho             (l’oca, l’oportunitat, l’hotelera)

però en el cas de la i o de la u:
Es posa l’ (article amb apòstrof) quan els noms que segueixen comencen per:

i – hi  tònica               (l’Índia, l’íntima, l’hípica)

u tònica                      (l’única, l’última)    

Es posa l’article la (sense apòstrof) quan els noms que segueixen comencen per:

i – hi  àtona               (la indígena, la il·lusió, la hipòtesi)

u – hu àtona  (la universitat, la urbanització, la humorista)

Fixem-nos en el mot humorista:
Si és masculí diem l’humorista, si és femení la humorista.
Recordem que tònic vol dir que porta accent i àton que no en porta.
A totes les paraules sempre hi ha una síl·laba tònica, tant si porta accent gràfic com si no en porta, i les altres síl·labes són àtones:

ànima, herba, Índia, oca, units, universitat


Solució a l’Exercici 11:

No cridaries tant si tinguessis raó.
Aixeca’t o arribaràs tard, te n’has d’anar de seguida.
Els va fer fora de la cova a empentes i cops de puny.
Treballen a l’empresa trenta-dos homes i vint-i-tres dones.
Ja em deus dos mil tres-cents trenta-tres euros. Te n’adones?
Però si bades i guanyo aquesta partida, el saldo serà a favor meu.
Si perdessis no sé com pagaries el deute.
Els interessos meritats també seran importants.
Vés amb compte, ens acostem a un revolt molt perillós.