Centenari d’Emporion, gener del 2015

L’objectiu d’aquest article no és altre que formular un desig: que entre tots, els d’avui i els que ens succeeixin en la tasca, mantinguin com objectiu prioritari el segon centenari d’EMPORION, publicació que celebra avui el seus primers cent anys!.

I en segon lloc que EMPORION pugui, un dia no massa allunyat, publicar-se amb suport  de paper, encara que potser no sigui ja necessari en un futur a causa d’una major difusió de la comunicació digital entre els joves, per Internet o altre mitjà que el substitueixi!

L’EDUCACIÓ i la llengua catalana
L’Emporion, ja el desembre del 1915, reproduïa un escrit en què s’interessava dels poders públics:
Que en les escoles públiques de Catalunya sigui obligatori ensenyar als deixebles en català.
Que en les Universitats Instituts i Escoles Normals en terra catalana s’estableixin càtedres, també obligatòries de Llengua, Història i Literatura catalanes.
Que per exercir qualsevol càrrec públic a Catalunya, sigui també obligat conèixer perfectament la llengua catalana, parlada i escrita.
I que sigui respectat i reconegut oficialment el dret dels catalans a usar son idioma propi en tots els actes de llur vida pública i privada”

L’educació és un dret fonamental, inclòs, l’any 1952, per la Convenció Europea de Drets Humans i obliga a tots els països a garantir el dret a l’educació. I, a nivell mundial, per la Nacions Unides, l’any 1966. Però per al català i la immersió lingüística bufen mals aires, té la vida cada dia més difícil:

– El jutjats en jutgen i en dicten sentències? En quin percentatge i en quines llengües?
-I no parlem dels polítics, no tan sols espanyols, fins i tot d’autonomies que tenen el català també com a llengua pròpia i oficial.
-El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenava que el castellà fos també llengua vehicular a l’ensenyament en col·legis del Principat.
-I a les Illes Balears van  fer seva aquesta sentència.
-En el País Valencià s’insisteix en el model trilingüe, quan en molts llocs no poden gaudir-ne en català per falta de places suficients.
Tindrà Catalunya el català com a llengua també obligatòria a totes les administracions públiques?

Entrem doncs en el tema de lEMPORION d’avui:
Què hem de fer els que hi col·laboremper obtenir-ne una major difusió, amb un fi i un objectiu: aconseguir gràcies als joves, d’avui i els que els segueixin, que EMPORION  arribi al seu segon centenari, amb la col·laboració fonamental de l’escola en català!

No és cap mite, només un objectiu a assolir pels que avui sou encara joves!
Recordem queTorroella l’any 1915 tenia una població de4.000 habitants i avui sobrepassa els 12.000, i quina serà el 2.115?

Exposo, per finalitzar, el conjunt de les preguntes que se’m presenten i que són tema a considerar pels nostres lectors, pels nostres mestres, professors i directors, al temps que per la pròpia redacció de la revista:

Arriba EMPORION al públic en general? Al jove? S’han d’incrementar els continguts culturals? O les notícies d’actualitat? O consultar i copsar l’interès de la joventut en el tema de la màxima actualitat política catalana i espanyola? Possiblement està mancada de …..? Es podrien incrementar els continguts?
Tindria més o menys difusió en un país independent? O dins d’una federació asimètrica?
Tot això, submergits dins d’una temporalitat política curulla de converses i propostes sobre la possibilitat d’una Catalunya independent, confederal, federal, o subjecta dins d’un estat centralista?
I a nivell més prosaic si voleu, amb un anhel ferm i profund de tots els que avui hi col·laborem: que Emporion arribi al següent centenari sent la publicació de Torroella de Montgrí!