La situació escolar al nostre municipi

Novament ha començat un nou curs escolar i, si hem seguit les notícies de setembre, hem vist que la població escolar de Catalunya augmenta Alguns centres queden petits, altres han hagut de començar el curs en mòduls prefabricats a l’espera d’una escola nova i alguns, poquets, han hagut de tancar. Els centres escolars del nostre municipi són dels que creixen en nombre d’alumnes i així ens trobem amb una escola pública d’infantil i primària, a Torroella, de dues línies que, a tots els nivells, s’ha d’ampliar a tres línies. Una altra escola d’infantil i primària, a L’Estartit, d’una línia, que en alguns nivells s’ha hagut d’ampliar a dues. Un institut de Secundària Obligatòria i Batxillerat de quatre línies que en alguns nivells ja no hi ha lloc per a cap més alumne i una escola concertada d’infantil, primària i secundària de dues línies plenes fins al màxim.

Fa un temps que es parla d’ampliar les places escolars, però el Departament d’Educació encara no ha decidit si fer una altra escola de Primària, un altre centre de secundària obligatòria o un centre 3- 16 (infantil, primària i secundària).

Per altra banda a Ullà, el municipi veí, hi ha una escola on el nombre d’alumnes va disminuint, a causa de la concentració d’alumnat immigrant i la fugida dels autòctons, molts d’ells cap als centres escolars de Torroella.

Aquesta situació la trobem també a l’Estartit on, mentre augmenta l’alumnat immigrant disminueix l’ autòcton.

Un cas una mica diferent és el de secundària. L’institut acull alumnat de tretze municipis del Baix Ter i la distribució dels nouvinguts només la pot fer amb la concertada, la qual també recull escolars d’altres municipis com l’Escala, Pals,  La Bisbal,…

Com es pot veure es produeixen dues situacions diferents però relacionades: per una banda, els centres escolars del nostre municipi estan plens i per tant es necessita un nou centre de primària i un de secundària i per l’altra, potser no es necessitaria un nou centre de primària a Torroella si tota la població escolar d’Ullà i de l’Estartit es quedés als seus respectius centres de primària.

Cal que totes les parts que han d’intervenir en la decisió pensin bé què és el millor per als joves estudiants, tenint en compte que la massificació dels centres, tant de primària com de secundària no ajuda a que hi hagi un bon clima de convivència i de treball i que la concentració d’alumnat immigrant en uns determinats centres no afavoreix ni a la integració, ni  la bona convivència de les diferents comunitats, ni la cohesió social.