Accés a Torroella

L’actual conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, escrivia al Diari de Girona, el 3 de setembre de 2004, un article d’opinió titulat «Els accessos a la Costa Brava» en què exposava com s’haurien de plantejar les carreteres del Baix Empordà i entre altres coses deia: «… Tinc el convenciment que un plantejament adequat dels accessos a la Costa Brava ha de ser la garantia màxima per a la preservació dels valors naturals, ambientals, culturals i territorials del nostre país. La meva idea és simple i consisteix a garantir una xarxa bàsica eficient i deixar la xarxa de carreteres comarcals i camins en el traçat actual, sense tocar-les i mantenint només una conservació impecable del ferm, la senyalització horitzontal i vertical i les mesures de seguretat… Carreteres per circular entre pomeres florides a la primavera o entre frondosíssims conreus de blat de moro en els principals regadius del Baix Empordà. Carreteres per gaudir, no per córrer…»
Una definició poètica de les nostres carreteres en què bàsicament es ressalta una voluntat de respecte envers el territori, conservant-ne al màxim el traçat actual, modificant-les només per dotar-les de la suficient seguretat i eficàcia. Hi estaríem d’acord.

Plànol planta de la variant:

    Color taronja = opció 1
    Color blau =     opció 2

Plànol de la variant
Plànol de la variant

El passat 30 d’octubre es va presentar i posar a informació pública els estudis de la variant de Torroella (C-31), que teòricament hauria de permetre el trànsit de pas per l’actual travessera de la vila  i així afavorir la fluïdesa i seguretat de la circulació, però, al mateix temps i sobretot, segons justifiquen els estudis, essent molt respectuosa amb el territori que trepitja.
Però això només és teòric. En realitat es fan dues propostes i per a nosaltres cap de les dues no concorda amb les paraules del conseller Nadal, ni amb el sentiment i les necessitats de la vila de Torroella per qui segons el nom del projecte es faria aquesta obra.
Ens fa la impressió que s’agafa el manual de carreteres i es diu: en una carretera per on, segons els càlculs dels autors de l’estudi, han de circular uns 12.000 vehicles al dia, per fer un encreuament, segons la normativa, s’han de construir dues rotondes, sense que aquesta prevegi cap consideració de quina afectació del terreny ocasiona ni quin és el seu valor patrimonial públic. És a dir, que una exagerada eficàcia posa en perill el territori.
Coneixen els tècnics redactors de l’estudi quin és l’espai sobre el qual           s’actua?  Saben  que, per un altre costat,  tenim una proposta de parc natural en un sector molt proper a l’espai a ocupar per la futura variant i que pot quedar distorsionada?
Per endavant volem deixar clar que creiem que a Torroella s’ha de trobar una solució al trànsit de pas i accés a la vila (l’actual travessera és ridícula ja que es fa per una carretera sense pràcticament continuïtat al travessar el nucli urbà), però no d’aquesta
manera. La proposta de variant de Torroella no es pot fer seguint només  indicacions de manual.
L’afectació que es vol fer als diferents encreuaments (enllaç amb la carretera de l’Escala, sortida cap a Serra, enllaç amb l’actual GI-643, sortida cap a Gualta i enllaç d’accés a Torroella) és desproporcionada, sobretot aquesta darrera, tant en l’alternativa I (preferent), que  afecta  una zona de petites propietats d’horta, extraordinàriament rica i que és tot un símbol històric del modus vivendi dels torroellencs després de guanyar aquests terrenys al riu, com l’alternativa 2, que es carrega un paratge de protecció agrícola especial, el  Tamariuà, zona d’horts familiars, lloc entranyable dels torroellencs, mencionat i lloat com un jardí d’arbres fruiters i hortalisses a l’extensa  poètica local.

Plànol enllaç pont de Torroella

Plànol enllaç variant amb Torroella

Tornant a les paraules del conseller Nadal, les proposicions d’aquest estudi no preserven els valors naturals, ambientals, culturals i territorials de l’àrea afectada i consegüentment surten les següents preguntes:
Per què no se segueix tot el traçat de l’actual C-31 fins a la rotonda d’accés a Torroella sud?

Per què no es limita a una sola rotonda, l’actual, aquest encreuament, adaptant-la si cal per donar major fluïdesa als vehicles que vagin cap a Pals? El cost serà molt menor i l’afectació territorial, inapreciable.
Tornant a l’eficàcia:

Per on s’aconsellarà que passin els vehicles que des de Verges o l’Escala vagin a l’Estartit? Continuaran travessant per dins de Torroella?, o se sumaran als vehicles que volen accedir a la vila des de l’altre costat de pont en un punt que avui és la principal causa dels embussos per entrar a la vila o anar a l’Estartit.

Algú de l’equip redactor s’ha parat a pensar que aquesta obra mastodòntica de l’entrada de Torroella tindrà una eficàcia inapreciable en allò que fa referència a l’accés al nucli de Torroella o anar cap a l’Estartit?

Hi ha alguna proposta per fer efectiu el vial que preveu el PGOU del municipi per evitar que els vehicles que vagin cap aquest nucli turístic passin per dins el nucli urbà de Torroella i no col·lapsin l’entrada a la petita rotonda  a l’inici del passeig de Catalunya? A la zona industrial ja està construït el vial sud que pot fer aquesta missió.

Quines millores es faran fora d’aquesta obra a la resta de les dues carreteres de què disposem per anar a Girona o a l’A-7 (GI-643 per Serra de Daró i GI-630 per Sant Jordi Desvalls), que no fan més de 6 metres d’amplada i difícilment es creuen dos vehicles grans?
Si es fa aquesta obra sense tenir en compte aquests detalls, no solament no es complirà el plantejament adequat, exposat pel Sr. Nadal de com han de ser les carreteres respectuoses amb aquest  territori, sinó que, de ben segur, la problemàtica «seguretat i eficàcia» continuarà sent la mateixa. Esperem la reacció del Sr. Nadal per tal que, sense retardar l’obra, faci efectives les seves tesis i doni resposta convincent als nostres dubtes.