EMPORION canvia la seva presentació

 

L’any 2006, després d’un debat sobre les possibilitats de publicar de nou el periòdic torroellenc EMPORION, en la seva tercera època, els promotors van decidir adoptar el format web. Ho permetien els nous mitjans tecnològics i les possibilitats de difusió, i s’evitava la dependència de publicitat, subscripcions, comercialització, distribució, etc., de les edicions sobre paper. La sortida es va preveure mensual i numerada i a més, a través de l’hemeroteca, els lectors podrien accedir a tots els números publicats, tant de la tercera època com de les èpoques primera i segona.

El número zero, a faiçó d’assaig, va sortir el desembre del 2006. Després, des de gener del 2007, la revista ha anat sortint, durant tretze anys, el primer dia de cada mes. Deixant de banda els continguts, que ens hem esforçat per mantenir solvents i  atractius, un repàs a l’hemeroteca fa evident el nostre afany per anar millorant la qualitat de la presentació. Si algú compara, per exemple, el número d’EMPORION de novembre de 2007 amb el de novembre de 2010, novembre del 2014 o novembre d’aquest 2019, s’adonarà d’un procés de millora inqüestionable. Cal dir que ens ho ha fet possible, sobretot, la capacitat i dedicació del nostre responsable de disseny, edició i administració del web, que ha sabut aprofitar en tot moment els mitjans que la tecnologia ha anat posant a la nostra disposició.

Però, potser sense adonar-nos-en, la revista digital va néixer i ha crescut massa tributària, encara, de les velles formes. Des del primer moment es va adoptar un esquema mensual de recepció d’originals, publicació i numeració de cada exemplar, i un format d’impressió, que es podrien titllar d’inflexibles. Davant d’aquesta evidència, el Consell de Redacció, després d’una anàlisi i un debat en sessió extraordinària, ha considerat convenient efectuar alguns canvis, per tal de fer la revista més flexible i adaptada a les possibilitats tecnològiques actuals. De fet, es tracta de tornar a l’origen del concepte d’una revista digital i als seus avantatges. Bàsicament, s’han pres aquests acords:

  1. A partir de gener de 2020 es mantindrà l’esquema actual de revista digital, però la seva edició no serà estrictament mensual: els articles dels col·laboradors, a mesura que vagin arribant, després de revisió, s’incorporaran immediatament a la revista.
  2. No hi haurà format especial per imprimir sobre paper.
  3. Es podrà imprimir la revista, article per article, a partir del format digital.
  4. Cada mes es faran arribar a la Biblioteca Pere Blasi, en format PDF, els articles publicats.
  5. Com fins ara, cada mes s’enviarà avís recordatori dels articles publicats.

Estem segurs que els nostres lectors apreciaran els avantatges d’aquesta nova formulació, però tanmateix, conscients de les dificultats que solen acompanyar els canvis, demanem comprensió als lectors si no aconseguim tot l’encert des del primer moment i els manifestem que rebrem de bon grat les observacions que ens facin arribar.