Actuació incívica a la Festa Major

Malauradament de la festa d’aquest any hem de comentar els reprovables fets que un acte especial, (el Techno House Festival Montgrí) , tot i que es celebra en un lloc apartat fora del nucli urbà, van afectar a un ampli sector de la zona nord-est  de la vila. El reprovable comportament d’alguns dels nombrosos assistents es va estendre fora del recinte on es celebrava l’espectacle musical, fent que els veïns no poguessin dormir tranquil·lament i deixant pels carrers restes de tot tipus de, diguem-ne suaument, deixalles que van suposar apart de l’esmentat perjudici pels veïns, un important sobrecost de la neteja municipal.

Com s’ha de fer per evitar que aquest tipus d’actes atreguin gent amb un comportament tant incivilitzat?. Nosaltres que no volem entrar en jutjar la qualitat artística musical del festival,  volem expressar el nostre respecte per totes les manifestacions festives, sempre i quan aquestes no comportin un deteriorament de la necessària convivència ciutadana. Si un acte, del tipus que sigui, no pot assegurar el comportament civilitzat dels seus assistents o dels que simplement hi acudeixen sense ni entrar al recinte, només per beure amb desori i fer bretolades, val més que no es celebri i en això els organitzadors de la Festa Major i els que hi donen el vist i plau i aproven les corresponents subvencions hi tenen molt a dir.