Revista Emporion

Instrucció i educació

Els dos objectius essencials de qualsevol centre docent són instruir i educar els/les alumnes. La instrucció, els pares i mares la deleguen quasi en la seva totalitat en els centres docents, però l’educació, de la qual són els primers…

Crisi económica

Les paraules més escrites aquests dies han estat les del títol de l'article. Quan la crisi s'ha globalitzat i ha tocat als països riscs, ha disparat l'alarma. Els països en vies de desenvolupament viuen aquesta crisi fa centenars d'anys,…

Avortar, un dret o un delicte?

L’editorial d’El Punt de Girona del 18 de setembre passat deia: “Avortar és un dret i no un delicte”. A primera vista, em va semblar una afirmació arriscada. Amb les idees que segueixen voldria demostrar que aquesta afirmació és…