Instrucció i educació

Els dos objectius essencials de qualsevol centre docent són instruir i educar els/les alumnes. La instrucció, els pares i mares la deleguen quasi en la seva totalitat en els centres docents, però l’educació, de la qual són els primers responsables, no la poden delegar; l’han de compartir amb els centres educatius, la qual cosa imposa un diàleg permanent entre família i educadors/es, molt especialment amb el/la tutor/a de la classe del/ de la seu/va fill/a.
Una visió objectiva de la nostra societat, que diàriament ens mostren els mitjans de comunicació –guerra, assassinats, violència de gènere, societat de consum i un llarg etcètera-, hauria de fer veure a pares, mares i educadors/es que s’han perdut valors essencials de convivència, que famílies i centres docents, amb una acció educativa conjunta i constant, haurien d’instaurar en els àmbits familiars, escolars i socials.
Els/les pares/mares han de crear a casa seva un ambient d’amor, respecte i convivència per tal que els/les seus/ves fills/es rebin, des de ben petits, aquesta educació. Han de controlar els mitjans de comunicació perquè els/les seus/ves fills/es no quedin influenciats per alguns programes mancats de valors cívics i de convivència.

Aquest és l’esperit que anima el Col·legi Sant Gabriel, i amb aquest esperit encarem el curs 2009/2010.

Al municipi de Torroella, compartim aquestes nobles missions d’instruir i educar amb els centres escolars CEIP Guillem de Montgrí, IES Montgrí, CEI Barrufets, la llar d’infants El Petit Montgrí de Torroella i el CEIP Portitxol i la llar d’infants Mar i Cel de l’Estartit