Sobrestany i La Bolleria

Són dos nuclis de població situats a la part nord-occidental del massís del Montgrí, prop de Bellcaire. Però pertanyen al municipi de Torroella de Montgrí. El seu origen cal buscar-lo a la fi de l’edat mitjana (segles XIV-XV), en què es van edificar una sèrie de masos que es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia.

Sobretany, com el seu nom indica, es troba situat per damunt del límit de les aigües de l’antic estany de Bellcaire, que ocupava bona part de la plana que s’estén entre aquesta població i l’Escala i que va ser dessecat al segle XVIII. Està format per una colla de masies, més o menys agrupades entorn d’una plaça central. Tot i que es conserva algun document que cita el lloc ja en el segle XV, bona part de les masies antigues que s’han conservat són dels segles XVI al XVIII.

Prop d’ell havia existit un altre barri, el veïnat de l’Aragall, descobert en uns documents de la baixa edat mitjana per l’historiador Xavier Soldevila. Es trobaria situat a tocar de la torre Ferrana i sembla que es va abandonar a l’acabament del segle XIV o inici del XV. El que és cert és que fins i tot la seva toponímia s’havia perdut.

La Bolleria es troba més a prop de Bellcaire, a tocar de la carretera que va a l’Escala. Si bé també apareix en algun document del segle XVII, la majoria de les seves cases actuals tenen poc més d’un centenar d’anys. Segurament el seu naixement es deu a una extensió de la població de Bellcaire cap a la falda del massís del Montgrí.

Al llarg dels darrers decennis, el seu nom ha creat una certa confusió. L’etimologia de “la Bolleria” sembla referir-se a un impost (la bolla) sobre la confecció de teixits. També se l’ha denominat com “l’Ovelleria”, el significat del qual és obvi. De totes maneres, cal indicar que els documents més antics on apareix citat sempre hi diu “Labolleria” o “La Bolleria” (segles XVII i XVIII). La denominació oficial, segons el Nomenclàtor de Toponímia Major de Catalunya, és “La Bolleria”. Per tant, caldria fer notar als responsables de carreteres que haurien de modificar la senyalització de la carretera de Bellcaire a l’Escala, on en un rètol, força vell, apareix encara com “L’Ovelleria”.