El sentiment per la guitarra

No havia arribat encara la tardor..., era setembre....però l'hivern de la vida era palès. 84 anys. Fins al final, parlant de la guitarra, no com un instrument, sino com un sentiment.