Revista Emporion

Josep Pla i les illes gregues

Lévi-Strauss proclamà l’any 1955 a Tristes tròpics que el viatge era mort i que tan sols quedava la narració de l’experiència. En els darrers trenta anys la literatura de viatges s’ha convertit en el centre d’atenció de multitud…