Revista Emporion

Carta a la Dolors

Surten les primeres roselles, i repunta en aquest temps embogit alguna ginestera. No em sé estar de viure i veure-ho quasi tot des dels peus del Montgrí, aquest nostre vell gegant que va sentir en el fons del seu cor que l’indret era tan…