Revista Emporion

Brots verds

Entenem l’expressió “brots verds” quan s’observen petits creixements o oportunitats, normalment després d’una crisi o de situacions complexes. Molt utilitzat en economia quan, després de moments complicats, comencen a sorgir oportunitats.…

La gestió migratòria

i d’asil ha de ser con­junta i superar interes­sos esta­tals Cada dia que passa es fa més evi­dent que els rep­tes que afronta la huma­ni­tat són glo­bals, perquè afec­ten la major part de la població mun­dial i sobre­pas­sen la gestió…

Tardor incerta

En el món que estem és ben difícil fer previsions i encara més encertar-les. La dinàmica vital i política de la societat és molt ràpida i passen moltes coses a tot arreu i les sabem al moment i la majoria estan interrelacionades. Tot plegat…

2019: any d’eleccions, també europees

El 2019 serà any d’eleccions i, per tant, de previsibles canvis de cares i d’escenaris polítics, i per extensió de la gestió del que és públic i de les normes que finalment s’apliquen a la ciutadania. Tindrem eleccions municipals a tot…

Reptes globals, solucions globals

La Unió Europa passa per moments complexos, amb reptes de difícil solució, si no és amb acords entre tots els estats membres, en els que prevalgui l’interès general més que no pas l’egoisme estatal. Són reptes la solució dels quals…

Europa va a una guerra que no vol

Normalment quan parlem de guerra ho associem a conflicte armat, però també prenen aquest nom conflictes d’altre naturalesa, com és el cas de les relacions comercials quan aquestes es trenquen. Així, avui parlaré de la guerra comercial,…

Contra el Brexit, l’Europa de la gent

Un cop paït el resultat del Brexit, comença la dura realitat. És una mala notícia per a la Unió Europea per a la construcció d'Europa, perquè per primera vegada un estat membre ha decidit sortir de la UE.

L’Europa del Moviment Europeu

El Moviment Europeu Internacional (MEI) es va constituir l'any 1948, quatre anys després d'acabar la Segona Guerra Mundial, per voluntat de persones que veien que Europa no podia tornar a les confrontacions.

L’Europa del Moviment Europeu

El Moviment Europeu Internacional (MEI) es va constituir l'any 1948, quatre anys després d'acabar la Segona Guerra Mundial, per voluntat de persones que veien que Europa no podia tornar a les confrontacions.

El Regne Unit davant una decisió cabdal

La Unió Europea no para d'espants i de reptes. Alguns prou coneguts i patits per la societat, com la crisi econòmica, la situació dels refugiats i per extensió el dilema sobre la viabilitat de la lliure circulació, el terrorisme, etc.

Els refugiats: la realitat i el record

Aquest dies hem assistit a la inauguració del museu que vol ser un memorial que recordi  les persones que varen passar pel camp de refugiats que, durant més de seixanta anys i en diferents moments, ha funcionat a la localitat nord-catalana…

Europa i la demografia

Fa pocs dies hem sabut com es preveu que serà la població mundial en el futur. A grans trets, l'estudi ens indica que la població seguirà creixent de manera significativa, i se situarà al voltant dels nou mil milions abans del 2050; que…

Pel bon camí

Sempre és una bona notícia quan la diplomàcia s’imposa al conflicte, quan guanya la voluntat d’entesa i la generositat per sobre de l’enfrontament i la desconfiança. Estem assistint a una bona notícia com és l’acord entre els estats més…