Cents anys d’EMPORION, cent anys de cuina

“La cuina de fa cent anys era… tan diferent”, dirien possiblement les nostres àvies

. I jo diria: “O no tant!” Potser sí, si considerem les innovacions, els tecnicismes… Però no voldria comparar, sinó valorar que tant la cuina tradicional com la moderna són exquisides i poden donar-se la mà i conviure juntes. Canviar, innovar, inventar, des de la meva humil opinió, és créixer i amb cuina ens hem fet grans i ens hem enriquit. És la nostra cuina mediterrània la que es mereix la lloança, perquè a través dels segles ha configurat un model de dieta alimentària excel·lent per al paladar i per a la salut.