Iniciativa per a un nou orgue de Torroella

Ja hem escrit aquí altres vegades que a EMPORION ens interessa tot el que estigui relacionat amb el patrimoni de la nostra vila, sigui natural o cultural, tant pel que fa a la seva conservació o millora com pel que es refereix a nous projectes o a noves iniciatives.  Per això, fa uns mesos, al núm. 113 de maig de l’any passat, vam dedicar un editorial a la situació i perspectives de futur de l’antic convent de les clarisses dels carrers dels Dolors, de la Farigola i del Pintor Gimeno. No n’hem pogut donar nova informació perquè poques variacions hi ha hagut, a part de l’ús que n’ha pogut començar a fer la parròquia per a Catequesi i Caritas.

Avui portem a aquesta pàgina una nova iniciativa, i també aquesta és relacionada amb la parròquia. En aquest cas es tracta d’un afer que és al pur començament però que podria tenir importància en el futur si el que es proposa s’arribés a  dur a terme. S’està considerant la possibilitat d’instal·lar a l’església de Sant Genís un nou orgue, no de nova construcció sinó la reconstrucció i adaptació al nostre temple de l’orgue que va ser utilitzat a Montserrat fins l’any 2009. En adquirir-ne l’abadia un de nou, es desmuntà el vell i se’l deixà en dipòsit, pendent d’ulterior destí, pensant en la possibilitat d’una nova ubicació, i finalment se n’ha fet donació a la nostra parròquia. No deixa de ser oportuna aquesta cessió si pensem en una relació de segles entre Torroella i el monestir, per les generacions d’escolans d’aquí que hi han passat, a més de monjos, i sobretot dos, Benet Julià, organista notable, i Anselm Viola, gran compositor.

El projecte tot just està prenent forma, de moment una comissió n’està estudiant els diferents aspectes i s’està constituint una fundació que eventualment, si el projecte progressa, es faria càrrec de la donació i encarregaria la reconstrucció de l’instrument a un orguener de reconeguda capacitat. EMPORION ha estat convidada a ser present als debats d’aquesta comissió i és la nostra intenció d’aportar-hi els nostres punts de vista i de facilitar el coneixement del projecte als nostres lectors. Ens agradaria ser un bon canal de comunicació entre uns i altres, també per transmetre als promotors les opinions que se’ns facin arribar.

Una primera observació podria ser de caire social i econòmic. En moments de dificultats i precarietat de tants, ¿no és perillós desviar recursos cap a un destí que es podria considerar superflu? De moment la resposta que se’ns dona és doble, d’una banda no es vol disminuir l’esforç dedicat a les obres socials, i més en concret a Caritas, que ha de continuar la seva tasca a favor dels necessitats i desvalguts comptant amb les ajudes habituals; els fons per a l’orgue haurien de procedir d’orígens ben diferents, per exemple, mecenatge d’empreses o de particulars a una iniciativa cultural. D’altra banda, se’ns respon que els diners de la reconstrucció no es perdrien en despeses ocioses, sinó que, en la seva major part, retribuirien el treball dels orgueners, uns artesans menestrals dignes d’atenció i de suport.

Quant a l’objectiu que persegueixen els promotors amb una iniciativa tan ambiciosa, cal dir que no contemplen només l’ús litúrgic, pensant sobretot en les grans celebracions com ara les festes nadalenques, les de Setmana Santa o la Festa Major, sinó també l’ús cultural, amb concerts públics, servei a l’Escola de Música i complementació amb el Festival de Torroella. És per això que “Joventuts Musicals” coneix la iniciativa i se la va  informant de les successives fases d’estudi.

No disposem d’un pressupost detallat i creiem per tant que no és encara el moment de parlar de números. Sí que se’ns ha informat que, a part dels mecenatges esmentats, s’ha llançat una campanya que permetria als particulars d’ajudar a dur a terme el projecte. Se’n diu “Apadrina un tub!”. Ja se sap que els tubs constitueixen una de les parts més destacades d’un orgue. En el cas d’aquest possible futur orgue de Torroella estem parlant d’uns 1.800 tubs, alguns de grans, la majoria petits.

De tot el que hi hagi de nou, quan ho considerem d’interès, EMPORION en continuarà informant. Invitem a tots els lectors interessats perquè ens facin arribar les seves observacions o propostes. De bon grat les traslladarem a la comissió.