L’Hospital de Torroella

Segons referències històriques, des de l’any 1648 la vila de Torroella de Montgrí disposa d’una fundació dedicada a prestar atenció i asil a la gent gran, a pobres, i a malalts. A la portalada d’entrada de l’edifici seu d’aquesta organització hi figura la data de 1661.

Històricament aquest hospital de vells, pobres i malats, ha estat una entitat fortament arrelada al sentiment torroellenc. Beneficis d’actes que directament o indirectament s’han organitzat a la vila, s’hi han destinat. Donacions econòmiques de major o menor grau, segons la disponibilitat dels donants, han servit per beneficiar el sosteniment de l’entitat. Importants donacions patrimonials han propiciat les ampliacions o millores de les instal·lacions, donant més capacitat de servei i benestar a les persones ateses.

En el transcurs de la seva existència, la fundació de pobres i malalts, sempre coneguda entre la gent de Torroella com l’Hospital, s’ha sustentat amb les quotes que segons les seves possibilitats han aportat els assistits, amb les donacions privades i amb les aportacions de l’Ajuntament, normalment consignades en el seu pressupost anual.

Des d’Emporion volem valorar molt positivament totes aquestes col·laboracions que evidencien l’estimació i el compromís de la societat torroellenca envers aquesta entitat i l’obra caritativa que ha portat a cap durant molts anys. Volem destacar el nostre reconeixement vers les persones que han fet donacions significatives i a totes aquelles que han aportat desinteressadament el seu treball i esforç pel bon funcionament de l’Hospital, formant part de la junta rectora del patronat. Agraïment que fem extensiu també, en nom de tota la comunitat torroellenca, a les Germanes de Sant Josep que, des de fa més d’un segle, han estat al servei de la gent necessitada. que la Fundació de Pobres i Malalts de Torroella ha atès.

Tots plegats han aconseguit, amb el seu altruisme i esperit caritatiu, que l’entitat sobrevisqués als avatars de la història fins al nostres dies. A tots ells volem fer arribar el nostre reconeixement i agrair-los l’arrelat esperit benèfic que han demostrat sobretot cap a la gent gran.

Ara les coses han canviat, l’entitat formada per la Residència Vila Vella, (antic Hospital) i el centre de dia Santa Caterina, és un centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya. Això garanteix la seva continuïtat però sobretot uns serveis comparables i en alguns aspectes superiors, als que pugui donar qualsevol altre centre d’atenció públic o privat. Continuarà essent un senyal de respecte i compromís vers la gent gran necessitada, de la que els torroellencs ens sentim orgullosos.