Educació

 

L’octubre ens arriba amb un nou curs escolar acabat d’estrenar. La novetat d’aquest curs és que es comença a aplicar la nova llei d’educació, la LOE.

Tot i que estem avesats que s’apliquin noves lleis d’educació i , per tant, una més no crea gaire expectació, hi ha un tema que ha tingut força ressò social, és la nova matèria educació de la ciutadania, molt criticada per part de la Conferència Episcopal espanyola i pels sectors més conservadors de la població.

Darrere el concepte de ciutadania hi ha uns valors determinats que cal treballar des dels diferents sectors implicats en l’educació dels infants i joves: la família, l’escola i l’entorn social on es mouen i on conviuen.

En aquests moments, i precisament perquè tenim un entorn social amb molta diversitat, en el qual sovint sentim a parlar de la importància de la convivència, de la cohesió social, de la inclusivitat… es fa més necessari que mai treballar la participació, el compromís, la cooperació, l’actuació conseqüent, el respecte, la solidaritat, la capacitat de prendre decisions… És a dir, aquells valors que porten a conèixer el marc democràtic de la societat on vivim amb totes les seves conseqüències i els seus reptes.

Possiblement no caldria una matèria d’educació de la ciutadania en aquells centres escolars on l’objectiu prioritari del seu Projecte educatiu és el de formar persones responsables, crítiques, cultes i compromeses i que el camí que segueixen per assolir-lo es fa de forma transversal, des  de les diferents matèries que s’imparteixen al centre de manera significativa i vivencial. Els valors cal viure’ls i han d’anar adquirint un cert significat per tal de poder-los incorporar a la vida de cadascú. De poc servirà si l’educació de la ciutadania es queda com una matèria més on es donen uns coneixements i es memoritzen per fer l’examen.

Aquest any, doncs, el començament de curs porta als centres escolars una oportunitat per reflexionar sobre si l’educació de la ciutadania és una matèria que omple una hora més de l’horari o si s’incorpora plenament en el currículum a temps complet.