El nucli històric

Editorial

Passejant pels carrers estrets del nucli històric de Torroella, sovint podem quedar bocabadats contemplant un finestral gòtic o renaixentista. En paraules de Joan Pericot, “Torroella conserva el record senyorívol d’una passada grandesa. Les seves relíquies de pedra i els seus silenciosos carrers estrets formen un rosari d’evocacions melangioses”.

Efectivament, el nucli vell de Torroella, el que li dóna el sobrenom de “vila vella”, és el que li dóna identitat. Antigament envoltat de muralles, està format per un entramat de carrers estrets, amb un traçat preconcebut que sortosament no ha sofert canvis substancials des de la seva creació als segles XIII i XIV. Avui, encara el nucli històric de la vila vella és un nucli viu i, al nostre entendre, és responsabilitat de tots que segueixi així. Es pot dir que Torroella conserva un arxiu històric a l’aire lliure, ple de vida, que no és un fòssil i que no només cal conservar sinó que cal potenciar, ja que és el centre de l’activitat social i cultural dels torroellencs.

L’any 2001, l’Ajuntament va elaborar un catàleg i aprovar una normativa de protecció dels edificis i elements que hi eren relacionats i es consideraven rellevants, per tal d’evitar-ne la pèrdua. La febre urbanística d’aquests darrers anys ha fet desaparèixer un bon nombre de cases antigues, moltes d’elles amb algun element protegit que en alguns casos s’ha restituït en el projecte substitutiu i en d’altres, no. Per això pensem que potser la normativa actualment vigent no és suficient i caldria cercar altres formes més segures de protecció; sigui com sigui, ha de ser un element viu i segurament en constant debat; un instrument que garanteixi la protecció d’un patrimoni, en molts casos simplement un paisatge urbà, utilitzant materials adequats, colors i formes d’una arquitectura característica, a l’hora de substituir construccions abandonades o en ruïna, per altres d’habitables que permetin mantenir el nucli amb vida, sense perdre les  característiques visuals i  històriques pròpies.

Tanmateix, l’actuació de l’Ajuntament en el nucli antic no hauria de decaure. Han passat cinc anys des que es va aprovar la darrera actuació urbanística de millora de carrers i places. Queden molts carrers amb fils elèctrics o telefònics mal penjats, paviments inadequats, serveis deficients. Un pla de rehabilitació del nucli històric sense presses però sense pauses, juntament amb una correcta normativa de protecció, són imprescindibles si es vol mantenir viu el nucli històric de la vila i, amb ell, la identitat i la capacitat de relació social, cultural i comercial dels torroellencs i dels cada vegada més nombrosos visitants que reconeixen en aquest espai un agradable lloc per satisfer aquestes relacions.