El primer número d’EMPORION (1 de gener de 1915)

L’actual EMPORION digital té molts avantatges si el comparem amb els vells exemplars impresos sobre paper: hi podem veure el vídeo del mes, el tràiler de la pel•lícula del mes, l’espai de participació, les imatges d’artistes locals,… però encara un altre atractiu molt important: hi podem trobar reproduïts tots els exemplars publicats sobre paper el segle passat. Avui us proposo que aprofitem aquesta possibilitat, i que fem un cop d’ull al primer número, de 1 de gener de 1915 (encara que extremadament resumit).

Encapçalament. A dalt i centrat el nom EMPORION i a sota “periòdic quinzenal”. A l’esquerra: “Preu de subscripció: 2,50 ptes. l’any. Un número 10 cts”. (Amb un euro actual, i als preus d’aleshores, tindríem un EMPORION cada quinze dies durant 67 anys). A la dreta: “Redacció i Administració: Ateneu Montgrí” (un dia parlaré de l’Ateneu). A sota del nom del periòdic, el de la nostra vila i la data: “TORROELLA DE MONTGRÍ 1.er de Janer de 1915” (encara la normativa del català no havia fixat el terme “gener”). A una banda: “Núm. 1”, a l’altra banda: “Any I”.

Comencem-ne la lectura. Abans de tot hi anaven els articles de fons. Observació immediata: molts autors (no tots) signaven els seus escrits amb pseudònim, i això fa molt difícil d’identificar-los.

Primer article: “De la terra. Per als companys en cultura i treball”, signat per Pons (ignoro de moment qui era). Diu que l’obra que comença a Torroella és una mena d’expiació per la secular misèria del poble català; que es farà amb esforç, treball, cultura, progrés; demana optimisme, fe, patriotisme, sacrifici, treball; desitja que l’Ateneu sigui una l’Escola d’una societat nova… i acaba: “Companys i amics, siguem-hi tots!… un, dos, tres,… quinze… Ah, si volguéssim… dintre dos anys s’hauria complert el misteri de la nova vida!”. (Eren temps de molta esperança!).

Segueix “Filosofies. Emporion”, signat per Lucianus (Francesc Viver) que diu: “Per mi Europa = llatinisme = cultura integral = espiritual elegància” i declara que escau a la revista com l’anell al dit “aquest nom significatiu, imperialista, grec, d’EMPORION”.

Imperialista?, què volia dir mossèn Viver?. Ho aclareix: “no se n’ofenguin els torroellencs, no se n’ofenguin els indigetes, el sol de Grècia no ve a cremar ses vides, ve a enfortir-les i depurar-les”.

Resum dels altres articles: “Divagant, Els ametllers florits”, per Floridor. “Ecos” (secció d’autor anònim, però que en números posteriors signa Lucianus, mossèn Viver) parla d’un 1915 prenyat de negror i mals auguris; de postes de sol, amb baladreig de minyons, clots als carrers, pilots d’escombraries… “Davant del gran conflicte. Idea i objecte de les zones franques” (un article llarg, profund, forma part d’una sèrie, anònim). “Elogis. Carolina”, per Josep de la Fàbrica. “Secció agrícola. Notes sobre l’agricultura d’Itàlia”, per Lluís de Llobet (Ullà). “Primera llista de premis del Concurs d’Història de Catalunya”, premis de 50 a 15 ptes.

A continuació venen les “Notícies”: Anunci dels Jocs Florals de Barcelona de 1915. A l’Ateneu, el dia dels innocents, hi va haver “Montgriteràpia” musical de Vallespí i Bou, el públic no va aplaudir prou. Una defunció. Una detenció de la guàrdia civil de la vila. Un casament. Els Pessebres de l’Hospital, de l’Escola Dominical, i de can Lluís Matas. El temps, entre 2 i 12 graus a l’ombra. Una bona obra: una claveguera al carrer del Roser, iniciativa dels veïns, exemple a seguir. Una malalta: Josepa Mundet, filla de Joaquim. L’Ateneu ha comprat un projector i anuncia una conferència. El Baró de Fleix, de l’Urgell, explicà el progrés agrícola d’aquella comarca. L’Escola Dominical i “Els pastorets”. Un altre casament a la vista: el de Maria Mascort el 12 de gener. Acaben les notícies amb una nota d’Hisenda. Després, segueixen les “Notícies” de Begur, de Verges, de Palafrugell, d’Ullà.

“Anuncis”. Hotel Peninsular de Girona – Llibres de Massó Ventós, Andersen i Maeterlink – Es lloga una Casa-Torre – Es ven un trull.

Al peu: Impremta de P. Ribas, Palafrugell, Telèfon 362, representant a Torroella D. Eduard Viñas, carrer de Sant Agustí, 36. (A Torroella encara no hi havia impremta).

En resumir les notícies, m’havia deixat aquesta, la més important:

Àpat: El dia 3 se celebrarà un banquet entre els socis de l’Ateneu per a solemnitzar la unió dels dos periòdics El Montgrí i Mont-gris, fusionats en el que comença de sortir avui amb el nom de EMPORION.