Els col·lapses de Torroella

La carretera identificada com a C-31 és la que ens porta a Torroella des de la sortida de l’autopista A-7, a Massanet de la Selva. Convertida en autovia fins a Palafrugell,  per la  banda nord ens hi porta des de Figueres. Té dos vials d’excel·lent diseny, per alguns fins i tot massa, i és una carretera important que pretén ser la carretera d’accés a la Costa Brava i en realitat ja la fa, aquesta funció. Però d’aquest -diguem-ne important- vial, en falta un tros: la travessera de Torroella.

La teòricament important C-31, a Torroella queda tallada ja que només és el costat dret del Passeig de Catalunya en direcció Nord (l’altre costat és municipal) i com es pot suposar, encara que es traguessin els aparcaments, dos camions grans no tenen espai suficient per creuar-se (si només s’utilitzés el que pertany a Carreteres). És còmode i fàcil arribar fins a les entrades de Torroella per la C-31, el vial de la Costa Brava, però uns quilòmetres abans d’arribar-hi tot es col·lapse. La carretera no existeix.

Quan es varen fer els accessos a la Costa Brava, als anys setanta, els accessos més directes al nostre municipi, tant venint de Verges com de Parlavà, no es varen actualitzar. Continuen sent vials de sis metres d’amplada sense els necessaris vorals, amb els perills que això comporta. Cada any tenim exemples d’accidents.

De l’esperada variant de Torroella, que en realitat seria la carretera que ara no tenim, ja fa deu anys que no se’n parla: des que es va presentar el projecte d’impacte ambiental. Hi podria haver solucions locals de col·laboració Generalitat-Ajuntament, però fins avui ningú no ho ha intentat seriosament, tot i que estan grafiades en el Pla General d’Urbanisme de la Vila.

Sembla que el nou Ajuntament està intentant moure alguna cosa. No sabem quin serà el resultat. Avui és fàcil trobar excuses: no hi ha diners. Però en el cas que no es cerquin solucions i tots no ens hi involucrem, sortint al carrer si cal, tenim col·lapse per anys.