Gàmbia 

Poemes d'arreu del món

Gàmbia

Oh, gent educada!

Oh, gent educada que penseu en una altra llengua,
penseu primer en la vostra.

Oh, gent educada que penseu desenvolupar-vos en una altra llengua,
desenvolupeu-vos primer en la vostra.

Oh, gent educada que voleu lluitar per una altra llengua,
lluiteu primer per la vostra pròpia llengua.

Oh, gent educada, no oblideu la vostra llengua
en favor d’una altra.

He Tuwaana

He tuwaana wandi xannen sinmaana
sinme do a ñeme xannen keetta.

He tuwaana wandi xannen sorogondana
a ñeme xannen sorogo keetta.

He tuwaana fanqaana do wandi
xannen fanque do a ñeme xannen keetta.

He tuwanna naxaana sitana do wandi xann

 

Hagie Sidibeh

Recita en soninké: Hagie Sidibeh