Gran Bretanya

Poemes d'arreu del món

Gran Bretanya

 

Full Fathom Five

William Shakespeare

Full fathom fIve thy father lies;

Of his bones are coral made;

Those are pearls that were his eyes:

Nothing of him that doth fade

But doth suffer a sea-change

Into something rich and strange.

Sea-nymphs hourly ring his knell:

Ding-dong.

Hark! now i hear them – dlng-dong, bell

 

Cançó d’Ariel*

Ben be cine braces fondo jeu ton pare:

dels ossos seus se n’està fent coral,

el que eren els seus ulls són perles ara,

ni una mica del que és en ell mortal

no s’ha perdut: una mudança clar

de mar el torna en cosa rica i rara.

Nimfes toquen a morts per ell cada hora: el dring,

escolta!, ara les sen to, ning-nang-ning.

(Traducció de Joan Vinyoli, Domini màgic, dins Poesia completa, Edicions 62, 2008, p. 369)

*Es tracta d’un poema escrit al començament de l’obra La Tempesta, de William Shakespeare

Recita: Kath Srange

Kath Srange