La futura zona esportiva municipal

La pràctica de l’esport és una activitat que al llarg dels darrers anys ha anat creixent arreu. El nostre municipi no podia ser menys. A Torroella, fins l’any 1981, hi havia només un camp de futbol a l’espai on ara hi ha el parc John Lennon. Dins d’aquesta instal·lació, a la banda nord, hi havia també una pista de terra preparada per a bàsquet, on també es feien partits d’handbol. A finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta, la part central de la plaça d’Espanya també havia servit per practicar-hi aquesta modalitat esportiva.

L’any 1981 es va inaugurar el nou camp de futbol a la part nord del nucli urbà de la vila,  en un olivar propietat del Sr. Pelai Negre que va comprar l’ajuntament a finals dels anys setanta. El futbol, aquests anys, era pràcticament l’únic esport que es practicava, si més no, era l’únic per al qual es necessitava una instal·lació esportiva especial de titularitat pública. També hi havia les instal·lacions més reduïdes dels centres d’ensenyament, Col·legi Sant Miquel i Guillem del Montgrí, però només per als alumnes de cada centre.

L’any 1984, el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, president de la Generalitat, inaugurà la instal·lació esportiva que fins al dia d’avui ha estat l’única instal·lació pública existent que ha permès practicar altres modalitats esportives que no siguin el futbol, sobretot el bàsquet i l’handbol. Fou el pavelló esportiu que l’ajuntament va construir en terrenys qualificats com a equipaments esportius en el recinte al costat del camp de futbol. El progressiu augment d’equips i les necessitats d’adequar les instal·lacions als requeriments dels nombrosos equips de cada modalitat ha fet evident que Torroella necessita ampliar l’oferta d’equipaments públics. Tot i que el pavelló ha estat reformat al llarg d’aquests anys, després de 34 es fa palesa la necessitat d’adequar les instal·lacions a les exigències del moment.

jordi 2
Perfils del nou pavelló

El Pla General d’Urbanisme de l’any 2002 ja preveia la zona esportiva on s’han d’ubicar les noves instal·lacions. L’ampliació proposada ara es projecta cap a l’est de l’espai, on actualment hi ha el camp de futbol que també serveix per a rugbi. Una part dels terrenys ja són propietat municipal i la resta formen part dels espais de cessió qualificats com a equipaments dels terrenys urbanitzables del Pla parcial del Mas Déu. Terrenys, d’altra banda, que són de cessió a l’ajuntament.

jordi 3
àmbit d’actuació

El projecte consta d’un nou camp per a futbol i rugbi, ubicat al costat de l’institut per la part nord. Actualment, es troben moltes vegades 6 equips entre futbol i rugbi a l’hora  d’entrenar.  Cal tenir en compte que a Torroella hi ha 17 equips de futbol i 6 de rugbi. Al seu costat, en direcció cap a mar, es construirà un nou pavelló que doblarà sobradament les necessitats de l’actual pavelló.

Els treballs d’adequació dels terrenys, moviment de terres, accessos, urbanització de carrers i instal·lacions de serveis estan valorats en un cost d’1.034.367 €, finançat en part pels propietaris de la urbanització i per l’ajuntament.

El pressupost per al camp de futbol és de 633.320 € i el del pavelló, 1.519.000 €. La part corresponent a l’ajuntament està inclosa en els pressupostos dels dos darrers anys.

Aquest mes quedaran aprovats els projectes. La contractació de les obres es poden fer el novembre i el moviment de terres es podrà iniciar el desembre. Les obres d’execució del pavelló està previst que comencin el proper mes de febrer i del camp de futbol-rugbi el mes d’abril.

Amb la posada en marxa el proper any d’aquestes instal·lacions esportives, Torroella tornarà a posar-se al nivell d’altres municipis similars, que en aquesta matèria ens havien passat al davant.