Mots en creu

Núm. 9

mots en creu-plantilla

Solucio num 8Núm. 9

Horitzontals 1. Ordenaríeu. 2. Superior a vegetal i mineral. Fruit de l’alzina, girat fruit del mar. 3. Aquesta es pot trencar. Girada no seria de dins. Divisa. 4. Multiplica per tres. A la costa, la que aguanta la respiració a sota aigua. 5. Prenc. La nit passada. 6. Nota. Article per a homes. Joc xinès. Déu solar. 7. Talli arbres. Lector sense cap. 8. Fer-lo és la riota. Qui l’ha begut, fa malves. 9. Aquí a Burriana. Pronom neutre. Centre de dies. 10. Planeta vermell i déu de guerra. Ruixats de laca.

Verticals 1. Donar el pit. Pom de flors. 2. Té calories i fa energia. 3. Antiga matrícula nostra. Final de dia. Acceptar l’herència. 4. Estimi pujant. Ho és el lleó i el gat. Creu. 5. Rialla amb sarcasme. 6. Alaba. Òrgan de visió. 7. La primera. Assota. 8. Radi. El pare de Matusalem que segons els jueus no va morir i tornarà amb Elies abans no fini el món. Llengua germana a la nostra al migdia francès. 9. L’Higini no vol hidrogen. Se’n dóna el que esta ple d’orgull. Preposició. 10. Líquid conductor que es descompon amb l’electròlisi. 11. La Juana ha perdut el cap. El primer dels signes del zodíac.