Mots en creu

núm. 20

mots en creu-plantilla

solucio 19NÚM. 20

Horitzontals. 1. Apuntalats. 2. Tapava. Ensinistrat en el treball. 3. Pinyol d’oliva. Lloc on predicar al temple. Poc cuit. 4. Nord d’Itàlia. Robarà. 5. Torrent a l’est de Jerusalem. Inscripció a la creu. 6. Mig ànec. Americi. L’antiga matrícula nostra. Matís del color. 7. Invertit de les musses. Importa però no a la teva. 8. Ornamenten. Resi. 9. Vas dels visigots. Plànol de llevant a ponent. Prefix negatiu. 10. Estèril. Aquesta no s’ha fet mal.

Verticals. 1. Relativa a l’eco. General turc. 2. Defensor. 3. Còmic sense oxigen. Any després de Crist. Adverteixi.  4. Empipament. Navalla d’afaitar. Mig miler. 5. Histèrica uterina. 6. Això, ni fer-ne esment. Prefix sobre el basquet barceloní. 7. Rodó. Singular. 8. Article femení. Intel·ligència de pujada. Nota musical. 9. Encorbar. Riu italià. Electró. 10. Demarcacions territorials. 11. Crits dels caçadors que empaiten els gossos amunt. Líquid segregat pel ronyó.