Mots en creu

mots en creu-plantillaNÚM. 24

Solucio num 23Horitzontals. 1. Apuntalaràs, també 2. Animal constructor. Impedeixo el pas. 3. Indret que inverteix la negació. Decret del tsar. Bastó. 4. Final de la renda per càpita. Situarà. 5. Menja de talls de caça. Element químic de símbol Ba i ciutat italiana del SE. 6. Fabrica a l’inrevés. Lletra grega. Americi. Gos. 7. Afluent dret del Danubi. Sortegis. 8. Girada conté iridi. Barret militar. 9. Aigua de la flor del taronger. Clots i prefix. Nord-oest negatiu. 10. No és a dins però girat. Terrabastall.

Verticals. 1. Relativa a l’eco. Es dirigí. 2. Va fer sant. 3. Sant que puja. Va amunt. Soda.  4. Te’l dedico. Donaré que també puja. Fluor. 5. On parlen els presoners a través de reixes. 6. Títol nobiliari que també puja. Eructe. 7. Septentrió. Només pensa a passar-s’ho bé. 8. Atmosfera. Ruta. Antimoni. 9. Tallar els cabells al zero. Franci. El primer. 10. Espectres, fantasmes i visites inesperades. 11. Sota la sabata i sense companyia. Flagell.