Obrir Torroella al riu

Una proposta de consens entre tots els grups municipals i que va començar a adquirir forma ara farà uns quatre anys, va ser la d’obrir Torroella al riu. Fins a finals dels anys cinquanta, Torroella estava oberta al riu. Els torroellencs gaudien de les seves aigües i els diumenges a la tarda, moltes famílies que no podien anar a banyar-se a la platja de l’Estartit, anaven a berenar i a banyar-se a les petites arraconades sorrenques que les aigües del Ter deixaven uns metres més avall del pont o a sota la resclosa. Recordo, de petit, haver-hi anat moltes vegades amb la meva mare i el meu germà.

L’any 1971, es van construir les motes del riu. Aquesta obra, que ara no pretenem criticar, va salvaguardar de les inundacions en èpoques de fortes pluges moltes masies i conreus de la plana, però també va dificultar l’accés a les aigües del riu des de la muralla de roques que es va aixecar a banda i banda d’aquest, des del pas de Gualta fins a la Gola. Tampoc això fou una necessitat requerida. Les aigües anaven adquirint progressivament uns colors que evidenciaven una creixent contaminació que aconsellava no acostar-s’hi  gaire. En aquella època, cada vegada es feu més accessible i preferible anar a la platja de l’Estartit i els torroellencs van acabar donant l’esquena al riu.

Ara, uns cinquanta anys després, quan les aigües són força més netes, Torroella pot tornar a acostar-se al riu i fer-lo més proper. La zona a l’entorn de l’Espai Ter és un espai propici per reintegrar, amb més força que mai, el riu a la vila, dignificant uns espais emblemàtics i molt estimats pels torroellencs. A l’entorn d’aquest equipament s’han concretat uns espais que cal ordenar com a aparcament i per a altres serveis: barraques de fira, actes festius, i zones d’esport i  esbarjo.

jor

Plànol virtual d’ordenació de l’entorn de l’Espai Ter.

Fa pocs dies, s’ha ultimat un acord de l’Ajuntament amb l’antic propietari del rec del Molí i l’arbreda, situada al final del carrer del Riu, segons el qual aquest fa cessió d’aquests espais al municipi; és a dir, que passen a ser propietat municipal des de la resclosa fins a la desembocadura al Ter, prop de l’horta de can Quintana, el rec del Molí i dels del molí de Dalt fins al Ter Vell, el conegut com a rec Vell. La peça de l’entorn de l’Espai Ter, el rec del Molí, la Resclosa i la zona d’horts del Tamariuà, convenientment ordenada, s’albiren com la propera devesa de Torroella, un espai que es faci visible i del qual es  pugui gaudir.

Aquest projecte d’ordenació de tots aquests elements permeten iniciar també un projecte que pot disminuir un mal endèmic de Torroella: les cues que es produeixen per l’entrada sud, a través del pont sobre el Ter. Responsables municipals de l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat han parlat amb departaments de la Generalitat, dels quals tenim constància que han rebut una molt bona recepció, la qual cosa no vol dir que el problema ja hagi trobat la solució definitiva, però sí que s’han pogut iniciar plantejaments de millora.

El fet d’aconseguir el traspàs del rec del Molí a l’Ajuntament permet actuar al llarg d’aquest, obrint un camí que vagi des d’una rotonda que es construiria a l’espai on hi havia ubicat l’antic escorxador, fins a l’entorn de l’Espai Ter. Aquest vial estaria format per un camí per a vianants, que seguiria el curs de l’esmentat rec pel damunt de la mota i, seguint el mateix traçat, una carretera d’uns sis metres d’amplada que permetria l’accés de cotxes fins als aparcaments de l’Espai Ter.

jordi

Nou vial des de la rotonda projectada fins a la zona de l’Espai Ter.

La rotonda pactada amb l’administració i les actuacions municipals alternatives previstes en el Pla general d’ordenació del municipi obririen, cap a l’oest, un nou camí d’entrada al centre de la vila, i cap a l’est, direcció cap a l’Estartit,  una proposta que de ben segur disminuiria bastant la problemàtica de cues a la carretera que ve de Pals. La Brigada Municipal ja ha començat a fer neteja del rec del Molí i el rec Vell, i a concretar la cessió de terrenys que obrin pas per a la construcció del nou accés fins a la zona de l’Espai Ter.

L’ordenació de la  zona d’aquest espai, i del rec del Molí des de l’arbreda fins a l’antic molí, permetria, en una primera etapa, la construcció d’un vial de passeig per a vianants sobre la mota d’aquest rec i de circulació de vehicles que els conduiria a  una entrada a la vila vella amb nova cara, que  en una primera fase arribaria fins als aparcaments de l’entorn del l’Espai Ter i començaria a fer realitat una idea de consens, entre tots els grups polítics, d’una devesa que obriria Torroella al riu i permetria fer realitat la nova entrada, a pocs metres del nucli antic de la vila, segons preveu el Pla urbanístic municipal.