Parc infantil “Revista Emporion”

Com vàrem recollir a la secció de Notícies del número passat, el Ple de l’Ajuntament de Torroella ha aprovat per unanimitat posar el nom de la nostra revista en un espai de la vila, concretament en el parc infantil que hi ha al costat del safareig de la vila, que a partir d’aquest acord s’anomenarà “Revista Emporion”.

A la mateixa sessió es va aprovar de posar el nom “Plaça de la Pau” a la zona verda que ocupa l’antic espai del dipòsit d’aigua potable de la vila.

Ens plau de transcriure a continuació els termes d’aquests acords, recollits a l’Acta del Ple de 5 de març.

  1. Aprovar la denominació de la zona verda que ocupa l’antic espai del dipòsit d’aigua potable de la vila, la qual està delimitada pels carrers de l’Olivar (nord), de Santa Margarida (sud) i de Bellavista (oest) i per una finca particular (est), com a “Plaça de la Pau”, d’acord amb l’informe de l’Arxiu Municipal que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest acord.
  2. Aprovar la denominació del parc infantil que està delimitat pels carrers del Safareig, al sud, i de Girona, a l’oest, i per finques particulars al nord i a l’est, sense sortida directa a la zona, com a “Revista Emporion”, d’acord amb l’informe de l’Arxiu Municipal que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest acord.

A la part expositiva del primer acord es fa constar que ja en la dècada dels noranta del segle passat diverses associacions havien proposat per a aquest espai una denominació vinculada a termes tals com “cooperació”, “solidaritat”, “agermanaments” o la “pau”, i que finalment agafà força la denominació de “Plaça de la Pau”.

Pel que fa a la part expositiva del segon acord, es fa constar la commemoració aquest any del seu centenari, es fa referència a la història de la revista, la seva relació amb l’Ateneu Montgrí, que va donar vitalitat cultural a la nostra vila al llarg del primer terç del segle XX, que el seu contingut eren articles d’opinió, notícies, temes culturals, literaris, socials, que hi van escriure mossèn Francesc Viver, el mestre Pere Blasi, Josep Castells, Eduard Viñas, i altres autors del municipi o de fora, i descriu les seves vicissituds, les dues èpoques en format paper, silenciades per la dictadura la primera i per la guerra la segona, i el rellançament en format digital des de l’any 2006.

Aquest acord del Ple del nostre Ajuntament és una satisfacció més que s’afegeix a les moltes que han acompanyat la celebració del Centenari d’Emporion. Aconseguir que un espai de la vila portés el nom de la revista era una de les nostres il·lusions. I ja comentàvem a les Notícies del mes passat la idoneïtat d’un parc infantil, on van a jugar nens i nenes: qui sap si algun d’ells en un futur ens serà relleu.

Quant a la Plaça de la Pau, ens consta la perseverança en la defensa d’aquesta proposta per part del nostre company Joan Surroca i Sens, soci fundador de la tercera època d’Emporion,  i ens congratulem que s’hagi fet realitat.