Proverbis, refranys i frases fetes

EMPORION es proposa d’oferir a partir del mes de gener vinent una nova secció que anomenarem “Proverbis, refranys i frases fetes”.

Un “proverbi” és una dita popular antiga que conté un ensenyament: Beneït l’home que, en no tenir res a dir, s’absté de demostrar-ho amb paraules.

Un “refrany” és una frase que expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen almenys dues idees: Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era.

Una “frase feta” és una frase que l’ús ha fixat i el significat de la qual no pot ésser deduït del significat dels seus components: Tal dit tal fet.

En primer lloc, el contingut de la secció que iniciarem el gener consistirà a presentar dos exemples de proverbi, refrany o frase feta, a explicar-ne el significat i a mostrar la seva aplicació. És important de vegades l’explicació, perquè sovint la vida moderna ha comportat l’oblit del significat de mots abans molt corrents. Per exemple, en el cas de “qui no vulgui pols que no vagi a l’era“, és possible que avui molta gent no tingui la idea gaire clara de què cosa és una era i perquè s’hi fa tanta pols com diu el refrany. Una vegada explicat el significat, pensem que també serà útil exposar casos d’aplicació de la frase.

En segon lloc, proposarem un exercici. Escriurem un refrany o una frase feta en castellà i demanarem quin refrany o frase feta -en català- els podria substituir. Sovint passa que, en una conversa, deixem anar, per exemple: “i com diu el refrany a quien madruga, Dios le ayuda“. No hi hauria una frase catalana que el pogués substituir satisfactòriament? En parlarem. Això no vol dir que no sigui bona cosa conèixer girs d’altres llengües, només faltaria, però sí que convé no ser-ne esclau si la nostra pot oferir altres solucions, tan bones o de vegades millors.

Aquesta nova secció d’EMPORION anirà a càrrec de Jaume Bassa.


Nota – A partir de gener EMPORION deixarà de publicar els MOTS EN CREU, un passatemps que hem estat oferint durant una colla de mesos.


Consell de Redacció

Emporion butlletí
Subscrigui el nostre butlletí MENSUAL per mantenir-se actualitzat.
Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment