Qui no sap escriure en català? (3)

Recordem (emporion, números anteriors)

REGLA 1: exposàvem les normes generals d’escriptura amb a o amb e dels acabaments de paraules, dels plurals i de les formes verbals.

REGLA 2: explicàvem l’ús de les consonants S, SS, C, Ç, Z.

 

REGLA 3: article i apòstrof

 

ARTICLES

En català, els articles tenen les formes

el, la, els, les

Els articles concorden en gènere i nombre amb el nom que acompanyen:

la taula, les taules, el llibre, els llibres, la cama,les cames

APÒSTROF

En les formes de singular, tant de masculí com de femení, l’article s’apostrofa (s’escriu amb una cometa ‘) davant d’un nom que comença per vocal o per h

el llibre l’amic

l’home   la taula

l’olla                       l’herba

*Excepcions (important!)

El femení no s’apostrofa quan comença per i, u, hi o hu àtones:

la impressió la universitat la humanitat la idea la ullera

(però sí que s’apostrofen quan la i o la u són tòniques: l’illa, l’íntima, l’única)

Les formes de plural no s’apostrofen:

els amics els homes les ulleres les olles les herbes

 

Així, escriurem:

He donat les herbes a l’amic de la Maria

Els homes portaven les olles

El llibre és a la taula del metge

L’home tenia l’ànima desfeta

La universitat és a l’única població important

La unificació de la humanitat