Qui no sap escriure en català? (15)

 

REGLA 12M’agrada que cantis…   Ballaríem si fes bon temps… (subjuntius, condicionals)

 

He dit un i altre cop que en aquest espai no explico gramàtica, que només ajudo a perdre la por d’escriure a aquells que ja parlen el català. Així i tot, és bo saber que els verbs que hem anat veient a les regles exposades fins ara (passat, present, futur) eren tots en els temps del mode anomenat “indicatiu”, que expressen allò que s’ha fet, es fa o es farà (per ex.: servia, serveixo, serviré).

Però ja sabem que hi ha altres formes verbals que expressen allò que es podria fer i potser no es farà, i que pertanyen al mode “subjuntiu”. Poden ser de present o de passat i solen anar acompanyades de la partícula “que”:

(present):  Ell espera que jo vingui,   Vull que ara marxis,   És possible que tornin, …

(passat):   Ell esperava que jo vingués,   Volia que marxessis,   Era possible que tornessin, …

Ara ho aplicarem als 5 models de terminació que dèiem a l’abril 2011 (Regla 8):

 –ar (cantar)          –ir (servir)           –ir (dormir)           –er (témer)           –re (perdre)

(present):  jo canti              jo serveixi              jo dormi                 jo temi                   jo perdi

Exemples del cas més complicat (servir), posant-hi “Vol que…” per fer-ho més entenedor:

Vol que jo serveixi    Vol que tu serveixis    Vol que ell serveixi,

Vol que nosaltres servim    Vol que vosaltres serviu    Vol que ells serveixin

No se n’accentua cap.

——————————————-

(passat):               jo cantés               jo servís               jo dormís                jo temés               jo perdés

Exemples, posant-hi “Volia que…” per fer-ho més entenedor:

Volia que jo cantés    Volia que tu cantessis    Volia que ell cantés

Volia que nosaltres cantéssim    Volia que vosaltres cantéssiu     Volia que ells cantessin

Fixem-nos que s’accentuen:    

jo cantés,   ell cantés,   nosaltres cantéssim,   vosaltres cantéssiu

jo servís,   ell servís,   nosaltres servíssim,   vosaltres servíssiu

jo dormís,   ell dormís,   nosaltres dormíssim,   vosaltres dormíssiu

etc., etc.

———————————————————

Com diu el seu nom, la forma “condicional” del verb expressa que hi ha una condició  prèvia, i sol anar acompanyada de la partícula “si”:

Jo vindria si fes bon temps    Menjaries si tinguessis gana    Cantaríem si en sabéssim

Aplicat als nostres 5 models de terminació:

–ar (cantar)            –ir (servir)             –ir (dormir)             –er (témer)             –re (perdre)

jo cantaria               jo serviria             jo dormiria                jo temeria                jo perdria

Exemples:

Si vingués jo perdria el temps    Si vinguessis perdries el temps    Si vingués ell perdria el temps

Si vinguéssim perdríem el temps   Si vinguéssiu perdríeu el temps   Si vinguessin perdrien el temps

S’accentuen:

nosaltres cantaríem,   vosaltres cantaríeu

nosaltres serviríem,   vosaltres serviríeu

nosaltres dormiríem,   vosaltres dormiríeu

etc., etc.

 

Recordatori

Aquesta sèrie de Regles s’està publicant des de l’agost del 2010.

Els temes tractats han estat:

Regla 1 – Paraules acabades amb a, plural amb es (casa, cases)                                   (Agost 2010)

Regla 2 – Consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze)                                (Setembre 2010)

Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home,l’única, la unió, les hores)                                      (Octubre 2010)

Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor, d’àngel)                                                                    (Novembre 2010)

Regla 5 – Contraccions: al, del, pel, can                                                                                  (Desembre 2010)

Regla 6 – Verbs auxiliars Haver, Anar, Ser, o amb “perífrasi”: Caldre, Poder            (Febrer 2011)

Regla 7 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (1)                                          (Març 2011)

Regla 8 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (2)                                         (Abril 2011)

Regla 9 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (3)                                          (Juny 2011)

Regla 10 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (4)                                      (Agost 2011)

Regla 11 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (4)                                       (Setembre. 2011)

      Consells

Per escriure en català, si el parleu normalment, només us cal:

·         Llegir sovint diaris, revistes i llibres en català.

Anireu fent vostres les paraules correctes i les construccions escaients.

·         Perdre la por:

Només si es comença es pot anar millorant.

·         Instal·lar un corrector de català a l’ordinador.

Alerta!, no distingeix mots vàlids (com hem o em: hem fet, em penso)

·         Anar aprenent les regles principals.

A més de la nostra ajuda, podeu trobar molts llibres senzills i molt ben fets.

·         Escriure sempre en català cartes, notes, correu electrònic:

És escrivint que es van detectant i superant les dificultats.

  •         Consultar el diccionari. Ara és fàcil fer-ho per internet: http://dlc.iec.cat/