Qui no sap escriure en català? (1)

 

M’he trobat molt sovint amb torroellencs de certa edat que parlen molt bé el català, però no gosen escriure’l. És una frase típica:

– Demana’m el que vulguis, però no un escrit. Ja saps que al meu temps no ens ensenyaven a escriure en català.

– No podries escriure tan sols una carta a la família?

– Ni això.

Aquest analfabetisme en relació amb la llengua pròpia avergonyeix i, alhora, justifica. Moltes vegades pensen que no hi ha res a fer, que varen patir l’època de repressió cultural de tota expressió en català, sobretot a l’escola, i que és un dèficit per a tota la vida. A ells dedicaré uns quants petits articles d’Emporion, un cada mes, a veure si els ajudo a llançar-se a l’escriptura del català, i sense complexos.

Regla 1

 

Les vocals a/e

De vegades ens costa distingir si una paraula (casa, arbre, pensava, miren) porta una a o una e, perquè aquestes lletres, si no duen accent, es pronuncien igual. La regla de si acaba en a o en e és:

· Les paraules femenines acaben en –a, com ara casa, dona, pera, taula, xerrada, malalta…

Si bé hi ha excepcions com mare, classe, febre, fase, base…

· Les paraules masculines acaben en –e, com ara arbre, llibre, pare, teatre, moble, digne…

Si bé hi ha excepcions com patriarca, cronista, homicida, drama, enigma…

· Les terminacions verbals són en –a (maie):pensava, dormia, tancaria, mira!, canta!…

S’exceptuen només els quatre imperatius: obre!, corre!, vine!, omple!

S’exceptuen també els infinitius acabats en –re:moure, coure, viure, escriure…

I ara una indicació molt important:

· Els plurals de femenins acabats en -a passen sempre a –es:cases, dones, peres, taules…

· Naturalment, si acaben en -e només agafen una -s:arbres, llibres, bases, classes…

I finalment, per avui:
· Totes les
formes verbals referides a tu, nosaltres, vosaltres i ells van amb –e, com ara: tu mires,miraves… nosaltres mirem,miràvem… vosaltres mireu,miràveu… ells miren,miraven
Fixeu-vos que és diferent en cas de jo o ell: jo
miro, jo mirava… ell mira, ell mirava