10è aniversari de l’Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí

Divendres 17 d’octubre l’Escola Municipal de Música va celebrar el 10è aniversari com a escola reconeguda i autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es va organitzar una gran festa, amb més de 400 persones, on es va poder gaudir d’una audició d’alumnes i  una xocolatada i coca per a tothom. L’EMMT té una existència de més de 10 anys. Es va crear el curs 1989-1990 gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament i a l’entusiasme i dedicació de dues professores, l’Imma Pasqual i la Bàrbara Lind, que varen fomentar l’educació musical a Torroella de Montgrí.

Amb posterioritat, i davant el progressiu increment d’alumnes, de professorat i d’activitats, es va considerar necessari un canvi estructural, pedagògic i d’organització interna. En aquest sentit, des de l’Ajuntament, com a òrgan rector, es va prendre la decisió de delegar a JM de Torroella de Montgrí la gestió administrativa i educativa del centre. Aquesta entitat encarrega la direcció pedagògica de l’escola a Joaquim de la Cuesta, que confecciona un projecte educatiu nou i ambiciós amb un perfil d’actuació pedagògica clarament definit.

Una de les principals conseqüències del canvi de director va ser l’elaboració d’un projecte educatiu en línia amb la normativa exigida pel Departament d’Ensenyament per aconseguir el reconeixement oficial de l’escola, la qual cosa arriba immediatament. El fet esmentat provoca la transformació profunda de l’EMM ? principalment en el sistema pedagògic? i origina un increment  significatiu d’alumnes que passen de 80  a 131 amb un augment de 6 a 12 en nombre de professors.

Al llarg d’aquests 10 anys, els objectius interns i externs s’han anat adaptant a cada moment a les exigències que obliga la normativa del Departament d’Educació gràcies a l’esforç de l’equip directiu, l’entusiasme i treball del claustre de professors i als suportss de Joventuts Musicals i de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

En aquest temps, l’EMMT ha passat de 131 a 332 alumnes. S’ofereixen classes instrumentals de piano clàssic i modern, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, trompeta, saxo, bateria, guitarra clàssica, elèctrica i acústica i veu, així com també de llenguatge musical modern i clàssic, informàtica musical, cant coral, roda d’instruments, iniciació musical, educació musical especial, musicoteràpia i formació de grups instrumentals de música de cambra i combo, orquestres de vent i corda, i big-band.

En aquest curs, a fi d’atendre l’increment considerable d’alumnes, s’han redistribuït els espais ubicant bona part de les aules de l’EMM a la planta baixa, s’ha obert una nova aula on hi havia els antics lavabos i s’ha donat un nom de músic o compositor il·lustre a cada una de les classes (aules Victòria dels Àngels, Anselm Viola, Mozart, Ferran Sor, Beethoven, Tete Montoliu, Chopin, entre altres).

A més d’un bon ensenyament musical, l’EMMT ofereix també als seus alumnes moltes ocasions d’actuar en públic. Audicions periòdiques al Cine Petit o a l’església, actuacions a la Fira de Sant Andreu, a la Mostra d’Entitats, a la Setmana Cultural, al Temps de Flors de Girona, entre altres. (Vegeu la web de l’Ajuntament  http://www.torroella.org)

En definitiva, l’Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí ofereix:

  • Una escola pensada per al mitjà social i cultural on està immersa. Oberta a tothom,  nens,  nenes,  joves i  adults, on l’alumne vingui a gaudir de la música.
  • Una escola viva, participativa i engrescadora que, a més de tenir oferta i un programa docent de qualitat, s’organitza i fomenta tota mena d’activitats musicals.
  • Una àmplia oferta docent i de nivells, on es poden seguir totes les músiques de l’entorn social i cultural.
  • La integració al seu entorn musical, dissenyant un programa que tingui en compte les activitats externes (festivals, concerts, cursos, tallers).
  • La col·laboració amb altres escoles i professors, entitats i grups musicals.
  • Donar l’oportunitat als alumnes que vulguin continuar cap als estudis de grau professional (conservatori  o l’equivalent a música moderna).