Afectacions ocasionades per la Tempesta Glòria al municipi de Torroella de Montgrí

L’alcalde de Torroella de Montgrí ha recordat davant del Consell d’Alcaldes del Baix Empordà celebrat el 20 de gener de 2020, al qual a més dels alcaldes hi assistiren membres de l’ACA i representants d’altres administracions, que el municipi de Torroella de Montgrí i l’Estartit, per la seva situació al final del riu, segurament ha estat el que més danys ha patit pel temporal Glòria. Per això i atenent la necessitat de posar en marxa el més aviat possible les actuacions pertinents, calia concretar la valoració dels danys ocasionats i accelerar les ajudes corresponents.

No pot ser que els ajuntaments estiguin pendents de les actuacions pensant en si cobraran o no o en quins terminis. La majoria d’actuacions que s’han de fer: reparacions d’equipaments, neteges, evacuació de l’aigua de zones inundades, reparació de trams de mota malmesos, etc. són extremadament urgents i sobrepassen qualsevol previsió pressupostària de qualsevol ajuntament.

Rec de Molí. Trencament de la mota del Ter a l’Arbreda

S’ha fet ja una valoració dels danys ocasionats al municipi de Torroella de Montgrí que suma la quantitat total de 4.298.200 €. La partida més quantiosa és la reparació del la planta potabilitzadora de l’aigua corrent municipal valorada en 1.300.000 €. La urgència d’aquesta reparació ve justificada per la impossibilitat de poder efectuar el subministrament normal. Una actuació costosa i complexa que suposa la reparació dels sistemes de bombeig i la reparació de les canalitzacions malmeses en diferents punts de la xarxa. Sortosament s’ha pogut aportar aigua des de les captacions de Gualta, l’aigua de les quals ara va destinada als municipis de Palafrugell, Pals, Regencós i Torrent. Aquestes captacions fa uns anys es construïren sobretot per aportar també aigua a Torroella però al constatar que l’extracció d’aigua que es feia era excessiva i podia resultar perillosa, ja que el nivell freàtic baixava excessivament, l’Ajuntament de Torroella, aconsellat per SAUR va construir als anys vuitanta, pous de captació nous a l’altra banda de riu, a Canet de la Tallada. Sortosament les canalitzacions d’aigua des de Gualta a Torroella no es varen anular i ara s’han pogut reutilitzar per aportar aigua provisionalment als dipòsits de la xarxa de Torroella i l’Estartit.

En les majories de les actuacions que s’han de fer hi han de participar estaments governamentals: Costes de l’Estat; Ports de la Generalitat de Catalunya; per l’arranjament de motes del riu i altres canalitzacions, l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya); zones protegides com Ter Vell, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya; neteja de platges, a part del voluntariat que generosament ja ha començat a actuar-hi, hi haurà de participar Costes i la Diputació de Girona que també haurà de participar en la neteja de recs i torrents. Resumint costarà molt restituir tots els danys ocasionats i coordinar la participació de tots aquests estaments locals i governamentals que hi hauran d’intervenir i veure qui ho paga.

Desbordament del Rec de Molí de dalt

L’alcalde Jordi Colomí ha aprofitat els contactes establerts no només per exigir la restauració dels danys ocasionats sinó plantejar mesures que permetin minimitzar els efectes d’una emergència similar o pitjor. En aquest sentit va posar sobre la taula la reiterada fragilitat en què es troba la xarxa de carreteres del Baix Ter i considera Inadmissible que Torroella, una vegada més, quedés aïllada durant tantes hores. Situació que s’evitaria si les carreteres estiguessin correctament construïdes, tal com es reclama insistentment des del territori. Cal recordar que hi ha un pla incomplert per la Generalitat que preveia actuacions de millora per valor de 20 milions d’euros del qual fins aquest moment només s’ha realitzat el giratori de l’Empalme. És inconcebible que les carreteres d’accés a Torroella i altres poblacions del Baix Ter facin només 6 metres d’amplada sense vorals de seguretat i estiguin construïdes a un nivell inferior al dels camps dels voltants cosa que comporta que les calçades de les carreters de Serra de Darò i Verges quedin fàcilment inundables.

“S’ha de fer tot el possible per evitar que Torroella, l’Estartit, Ullà, Gualta i d’altres poblacions de l’entorn, quedin aïllades, amb el perjudici que això comporta , tant a nivell econòmic, com de seguretat i de salut pública”.

I per acabar una bona notícia, la Font del Capellans ara torna rajar.