Àkan, una experiència enriquidora

El dia 17 de març del 2004 es constituïa a la ciutat de Girona l’Associació Àkan.

1/ Què es Àkan?

L’objectiu primordial és acollir i acompanyar un grup de persones immigrades sense recursos i en situació marginal. Afavorir a través de la convivència i un entorn favorable el desenvolupament i la recuperació de la persona. Afavorir la integració, a través de la implicació mútua, on immigrants i autòctons facin un procés d’apropament a l’altre. Possibilitar la interculturalitat, el coneixement i la convivència entre les diverses cultures i religions, des del respecte i la igualtat com a persones. Sensibilitzar la societat respecte a la realitat de la immigració, mostrar els dèficits de la societat global i denunciar les injustícies que es produeixen.

2/ Com es fan realitat aquests objectius?

Àkan compta amb 2 cases, 4 pisos i 9 habitacions on troben habitage unes 40 persones. La convivència en aquests espais afavoreix el clima de coneixença, relació i amistat; també d’espais per compartir les experiències personals, ser escoltats i poder expressar tot el que es porta a dins.

Taller de dones: aquest taller reuneix unes 12 dones per a fer treballs manuals (braçalets, arracades, etc.) que després es venen i fan possible donar un petit suport per a despeses imprescindibles. També es fa un acompanyament individual en les diverses problemàtiques que presenten les dones que participen al taller.

Classes de català: en 4 anys i escaig que funcionen aquestes classes, hi han passat més de 240 persones de 43 nacionalitats. Aquest curs hi ha uns 50 alumnes a aquestes classes. Aquestes classes són un mitjà important per assolir els objectius d’Àkan.

Coral Àkan: es va formar una coral, que ha esdevingut un element valuós en la vida de l’associació. S’ha fet conèixer cantant en diversos pobles de les comarques gironines i barcelonines. Assenyalem que varen cantar a Torroella de Montgrí amb motiu d’una presentació de l’Agenda Llatinoamericana a la parròquia i properament (20 d’abril) cantaran a Ullà. Sentir una coral formada per persones de tan diversa procedència i en català és impactant.

Equip de voluntaris: per a les diverses activitats i també per a l’economia domèstica hi ha un bon equip de voluntaris i voluntàries. Qui fa aquest escrit fa de voluntari a les classes de català i assegura que el somriure d’un immigrant perquè ha conjugat bé el pretèrit imperfet del verb cantar o ha sabut confegir una frase per poder demanar feina és impagable.

Finançament: actualment Àkan es finança en les 2/3 parts amb aportacions privades i 1/3 part amb subvencions. Hi ha altres mitjans amb els quals Àkan fa possible fer camí en l’assoliment dels seus objectius que no esmentem. Farien massa llarg l’escrit.

Acabem dient que en Santi, la M. Lluïsa, la Susanna i la Milos han fet  i fan cada dia possible aquest miracle de la solidaritat.