Revista Emporion

Acte de reconeixement a en Vicenç Fiol

Publiquem un fragment del parlament que en Rossend Darnés va fer el passat 13 d'octubre a la Casa de Cultura de Girona, a l'acte de reconeixement a en Vicenç Fiol, membre cofundador de la tercera època d'Emporion, amb motiu del primer…

Quan podrem viure en català?

Escric per relatar i denunciar diversos fets, algun de ben recent i proper, altres més espaiats en el temps però tots prou coneguts per patits, que mostren un clar menysteniment pel nostre patrimoni català: llengua, cançó, música, etc...