Bèlgica

Poemes d'arreu del món

Bèlgica

 

 

Le PIat Pays

Jacques Brel, chanteur, auteur, compositeur

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague

Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues

Et des vagues rocbers que les marées dépassent

Et qui ont à jamais le coeur à marée basse

Avec infiniment de brumes à venir

Avec le vent de l’est écoutez-le tenir

Le plat pays qui est le mien

Avec des cathédrales pour uniques montagnes

Et de noirs clochers comme mâts de cocagne

Où des diables en pierre décrochent les nuages

Avec le fil des jours pour unique voyage

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir

Avec le vent d’ouest écoutez-le vouloir

Le plat pays qui est le mien

Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu

Avec un clel si bas qu’il fait l’humilité

Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu

Avec un clel si gris qu’il faut lui pardonner

Avec le vent du nord qui vient s’écarteler

Avec le vent du nord écoutez-le craquer

Le plat pays qui est le mien

Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut

Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot

Quand les fils de novembre nous revlennent en mai

Quand la plaine est fumante at trembie sous juillet

Quand le vent est au rire quand le vent est au blé

Quand le vent est au sud écoutez-le santer

Le plat pays qui est le mien

 

El país pla

Jacques Brel, cantautor, compositor

Amb el mar del Nord, per últim terreny d’onades,
i onades de dunes per parar les onades,
que semblen roques que les marees depassen,

i que per sempre tenen el cor en marea baixa,
amb una infinitat de boira per venir,
amb el vent de l’est, escolta’l com se sent tan fort.

EI país pla que és el meu.

Amb catedrals per úniques muntanyes,
i campanars negres com a astes,
on dimonis negres de pedra arrenquen els núvols,
amb el fil dels dies com a únic viatge,
i camins de pluja com a única bona tarda,
amb el vent de l’oest, escolta’l com no es tan fort.

El país pla que és el meu.

Amb un cel tan baix que un canal s’ha perdut.
Amb un cel tan baix d’humilitat.
Amb un cel tan gris que un canal s’ha penjat.
Amb un cel tan gris que se li ha de perdonar.
Amb el vent del nord que cruix.

Amb el vent del nord esquerdat.
EI país pla que és el meu.

Amb alguna cosa d’Itàlia que baixa per l’Escaut (riu).

Amb la rossa Frida que es torna Margot.
Quan els fils de novembre ens tornen al maig.

Quan la vall desprèn fum i tremola pel juliol.

Quan el vent és per riure, quan el vent fa segar espigues.
Quan el vent és del sud, escolta’l com canta.

El país pla que és el meu.

 

Guido Demoulin

Recita: Guido Demoulin