Carta de l’alcalde a EMPORION

El juny passat, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de Torroella, l’Associació Emporion va enviar una carta a l’alcalde Jordi Cordón en la qual, després de fer esment als nostres objectius, li fèiem present que la nostra revista ha mantingut sempre un bon esperit d’entesa amb les Corporacions precedents,  malgrat hàgim pogut manifestar algun punt crític dins de la nostra independència de criteri, i li dèiem: “Desitgem que aquesta entesa es mantingui. Si tots treballem de cor pel bé del municipi, per nosaltres no quedarà”.

Publiquem a continuació la resposta de l’alcalde.

Benvolguts,

Per part meva trobareu la màxima col·laboració possible per tal de continuar fent créixer el vostre magnífic projecte. Us he de confessar que la revista Emporion és un dels meus mitjans de referència i coincideixo plenament quan dieu que heu contribuït activament en la millora de molts aspectes de la vila.

Els mitjans de comunicació desenvolupen un paper molt important a favor de la cohesió social. Fomenten la participació ciutadana, reforcen el sentiment d’identitat i l’esperit crític que ens ha de fer avançar com a societat. Des de les administracions públiques hem de contribuir activament perquè pugueu desenvolupar la vostra tasca amb independència, autonomia i llibertat, pilars bàsics sobre els quals se sustenta la pràctica del periodisme.

Per tot plegat, reitero el meu agraïment per la felicitació i per la tasca que porteu a terme pel bé del municipi.

Atentament,

Jordi Cordón i Pulido

Alcalde

Torroella de Montgrí, 5 de juliol de 2011

Aquesta carta es va llegir a l’Assemblea General de l’Associació Emporion de 21 de juliol passat, i els socis varen considerar d’interès la seva publicació. Pensem que a l’alcalde no li sabrà greu.