Qui no sap escriure en català? (16)

REGLA 13 –  Verbs:   jo vaig cantar,   cantar,   cantant,   cantat,   canta!

 

El mes de març d’aquest any, a la Regla 7, exposava les formes principals dels tres temps dels verbs: passat, present o futur.

Passat: jo cantava,   Present:   jo canto,    Futur:   jo cantaré

Em vaig deixar expressament la forma de Passat anomenada “perifràstica” (que vol dir “composta”), que tots usem molt sovint, i que fa:

Verb: cantar – Passat (forma perifràstica):   jo vaig cantar

Les diferents persones de singular i de plural s’escriuen:

Jo vaig cantar                                    Nosaltres vam o vàrem cantar

Tu vas o vares cantar                       Vosaltres vau o vàreu cantar

Ell va cantar                                   Ells van o varen cantar

Naturalment, ho fem igual quan els verbs són de les terminacions   –ir, -er,  -re:

Jo vaig servir,    Tu vares dormir,    Ell va témer,    Nosaltres vàrem perdre,   etc.

———————————————————

Hi ha encara les formes del verb anomenades Infinitiu, Gerundi, Participi i Imperatiu. Com que això no és un curs de gramàtica, i tots els meus lectors les saben dir, ara només les exposo perquè es vegi com s’escriuen.

——————————————————–

Infinitiu

Poden acabar en:    –ar,   -ir,   -er,   -re

Exemples: M’agrada cantar,  Vaig dormir molt,   Vols jugar amb mi?   Que vols perdre?

———————————————————————————-
Gerundi

Acaben sempre en:   -nt

Exemples:  M’agrada passejar cantant,    Miro com els nens estan dormint    etc.

—————————————————————————————–
Participi

Pot ser masculí, femení, singular o plural i acaba en:   –t,  -da,  -ts,  -des:

cantatcantadacantatscantades

servit, servida, servits, servides

adormit, adormida, adormits, adormides

perdut, perduda, perduts, perdudes

Exemples:

Hem cantat molta estona                 Un cop servida la beguda, el noi va marxar

Els nens estan ben adormit               Les sardanes ben ballades alegren el cor

——————————————————————————–

Imperatiu     

Exemples en verbs de les diferents terminacions:

(en general només s’usa per a tu, nosaltres, i vosaltres):

Saltar              Patir               Dormir                       Témer             Respondre

salta                pateix             dorm              tem                 respon
saltem            patim              dormim          temem            responguem
salteu             patiu               dormiu           temeu             responeu

(per reforçar la intenció d’aquesta forma del verb, s’hi afegeix sovint el signe  !)

Exemples:  Salta!,  Patiu una mica!,  Ara dormim!,  Temeu Déu!,  Responeu de pressa!

———————————————————————————

Consells

Per escriure en català, si el parleu normalment, només us cal:

·         Llegir sovint diaris, revistes i llibres en català.

Anireu fent vostres les paraules correctes i les construccions escaients.

·         Perdre la por:

Només si es comença es pot anar millorant.

·         Instal·lar un corrector de català a l’ordinador.

Alerta!, no distingeix mots vàlids (com hem o em: hem fet, em penso)

·         Anar aprenent les regles principals.

A més de la nostra ajuda, podeu trobar molts llibres senzills i molt ben fets.

·         Escriure sempre en català cartes, notes, correu electrònic:

És escrivint que es van detectant i superant les dificultats.

Consultar el diccionari. Ara és fàcil fer-ho per internet: http://dlc.iec.cat/

iec.cat/