Qui no sap escriure en català? (9)

REGLA 8 –  Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (2)

 

Hem dit repetidament que no volem explicar gramàtica sinó donar consells pràctics per escriure correctament, però no hi serà de més explicar que en català les terminacions verbals poden seguir els models següents:

   –ar (cantar)             –ir (servir)             –ir (dormir)             –er (témer)             –re (perdre)
(jo canto)               (jo serveixo)           (jo dormo)                (jo temo)                 (jo perdo)

Com sabem pel parlar, hi ha dos models en –ir, uns prenen –eix (serveixo) i els altres no (dormo).

També ja sabeu que, excepcionalment, hi ha un verb acabat en –ur, és el verb dur (jo duc).

A la REGLA 7 (març 2011) vèiem temps del passat,present i futur dels verbs acabats en –ar.

Continuarem avui amb els verbs que segueixen el model en –ir (com servir).

En mesos vinents veurem els models en –ir (com dormir), en -er (com témer) i en  –re (com perdre).

Ens referirem (com fèiem el mes passat) a tres formes molt usuals de passat, present i futur.

Passat (per exemple, verb servir: ahir jo servia)

Jo …………..-ia Nosaltres ………….-íem
Tu ………….-ies Vosaltres …………..-íeu
Ell …………..-ia Ells ………….-ien

Altres exemples: exhibir, seguir, patir, etc.: jo exhibia, nosaltres seguíem, ells patien…

Present (per exemple, verb servir: ara jo serveixo)

Jo …………-eixo Nosaltres ……………-im
Tu ………..-eixes Vosaltres …………….-iu
Ell ………….-eix Ells ………..-eixen

Altres exemples: exhibir, seguir, patir, etc.: jo exhibeixo, nosaltres seguim, ells pateixen…

Futur (per exemple, verb servir:demà jo serviré)

Jo …………..-iré Nosaltres ………….-irem
Tu ………….-iràs Vosaltres …………..-ireu
Ell …………..-irà Ells ………….-iran

Altres exemples: exhibir, seguir, patir, etc.: jo exhibiré, nosaltres seguirem, ells patiran…

Pel que fa als accents, és fàcil. S’accentuen els següents:

Passat. Els acabats en     –íem, -íeu         (servíem, servíeu).

Futur. Els acabats en    –iré, -iràs, -irà (serviré, serviràs, servirà).

Recordatori

Aquesta sèrie de regles s’està publicant cada mes des de l’agost de 2010.

Els temes tractats han estat:

 • Regla 1 – Paraules acabades amb a, el plural és amb es (casa, cases)
  (agost 2010)
 • Regla 2 – Ús de les consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze )
  (setembre 2010)
 • Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home,l’única,la unió, les hores)
  (octubre 2010)
 • Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor,d’àngel)
  (novembre 2010)
 • Regla 5 – Contraccions: al barri, del pare, pel carrer, can Sidro
  (desembre 2010)
 • Miscel·lània basada en faltes freqüents
  (gener 2011)
 • Regla 6 – Verbs auxiliars haver, anar, ser, o amb perífrasi: caldre, poder
  (febrer 2011)
 • Regla 7 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur 1
  (març 2011)

Consells

Ho repetim un cop més. Per escriure en català, els que el parleu normalment:

 1. Principalment heu de fer una cosa, perdre la por.
 2. Aneu aprenent les regles principals. De mica en mica. Repasseu les regles que hem anat presentant a emporion. Aneu a classes de català per a adults. Compreu algun llibre senzill que us recomanin els que hi entenen (mestres, llibreters).
 3. Llegiu en català. I llegiu sovint. Diaris. Suplements setmanals dels diaris. Revistes. Llibres.
 4. Practiqueu. Sempre que hàgiu d’escriure una carta, una nota, feu-ho en català. Les faltes ja les anireu corregint a mesura que n’anireu sabent més.
 5. Instal·leu un corrector de català a l’ordinador. Us facilitarà molt la feina i us ajudarà a veure quins errors cometeu. Però alerta!: no us estalviarà de revisar el text, la màquina no sap quan voleu dir hem (hem pensat que…) o voleu dir em (em penso que…), per exemple.