Qui no sap escriure en català? (8)

Recordem dels mesos anteriors d’EMPORION

Regla 1 – Paraules acabades amb a, el plural és amb es (casa, cases) ………………(Agost 2010)

Regla 2 – Ús de les consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze )..(Setembre2010)

Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home,l’única, la unió, les hores) …………………….(Octubre 2010)

Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor,d’àngel) ……………………………………….(Novembre 2010)

Regla 5 – Contraccions: al barri, del pare, pel carrer,can Sidro …………………(Desembre 2010)

Miscel·lània basada en faltes freqüents ……………………………………………………..(Gener 2011)

 

Regla 6 – Verbs auxiliars

Haver, Anar, Ser, o amb “perífrasi”: Caldre, Poder….(Febrer 2011)

Recordem que ens proposem que els que parlen bé el català el puguin escriure correctament.

No pretenem pas ensenyar gramàtica.

 

REGLA 7 Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur

Com que no pretenem ensenyar gramàtica, avui ens limitarem a explicar com s’escriuen alguns temps de verbs acabats en –ar (que són molt freqüents).

Ens referirem a tres formes molt usuals de passat, present i futur.

 

Passat (per exemple, ahir jo parlava)

Jo

…………..-ava

 

Nosaltres

………….-àvem

Tu

………….-aves

 

Vosaltres

…………..-àveu

Ell

…………..-ava

 

Ells

………….-aven

Altres exemples:      jo marxava, tu saltaves, ell enraonava, nosaltres estalviàvem, vosaltres xerràveu, ells fabricaven.

 

Present (per exemple, ara jo parlo)

Jo

…………..-o

 

Nosaltres

………….-em

Tu

………….-es

 

Vosaltres

…………..-eu

Ell

…………..-a

 

Ells

…………..-en

Altres exemples:      jo marxo, tu saltes, ell enraona,

nosaltres estalviem, vosaltres xerreu, ells fabriquen.

                            (observeu el canvi: de fabricar a fabriquen)

 

Futur (per exemple, demà jo parlaré)

Jo

…………..-aré

 

Nosaltres

………….-arem

Tu

………….-aràs

 

Vosaltres

…………..-areu

Ell

…………..-arà

 

Ells

………….-aran

Altres exemples:      jo marxaré, tu saltaràs, ell enraonarà,

nosaltres estalviarem, vosaltres xerrareu, ells fabricaran.

 

Observacions:

  1. Als que vàrem anar a l’escola en castellà ens ve de nou que en català el passat s’escriu amb v  baixa  (exemples castellà: yo cantaba, tu cantabas,…; català: jo cantava, tu cantaves, …)
  2. No hem de patir pels accents, és fàcil. S’accentuen els següents:

Passat.- Els acabats en     –àvem, -àveu  (exemples: marxàvem, cantàveu)

         Futur – Els acabats en       –aré, -aràs, -arà        (exemples: estalviaré, fabricaràs, xerrarà)

 

Consells:  

No ens cansarem d’insistir-hi:

  1. Perdre la por – Per escriure en català, els que el parleu normalment, principalment heu de fer una cosa: perdre la por.
  2. Aprendre’n de mica en mica – Anar aprenent les regles principals. Repasseu les regles que hem anat presentant a EMPORION. Aneu a classes d’adults. Compreu algun llibre senzill que us recomanin els que hi entenen (mestres, llibreters).
  3. Llegir en català – I llegir sovint. Diaris ara no en falten: El Punt, el Diari de Girona, l’AVUI, l’ARA, El Periódico en català, etc. I llibres molt bons en català, tants com vulgueu.

4.   Practicar – Sempre que hàgiu d’escriure una carta, una nota, feu-ho en català. Les faltes ja les anireu corregint a mesura que n’anireu sabent més.

5.   Corrector – Els que escriviu amb ordinador, sapigueu que us hi podeu instal·lar un corrector de català que, si bé no us estalviarà de revisar el text (la màquina no sap quan és correcte NET NÉT per posar un exemple), us facilitarà molt la feina.

 

Recomanació: “Caldre”

Hi ha paraules genuïnament catalanes que convé usar si no volem caure en el parany de copiar sempre formes forasteres. Exemples d’aquesta classe de paraules són els diferents temps del verb caldre, que no té equivalent en castellà. Per això, convé que no calquem expressions com: “es necesario tener ánimo”. No diguem “és necessari tenir ànim”, és molt millor “cal tenir empenta” per exemple.