Català. exercicis i consultes

EXERCICI  6

EXERCICI  6

Traduïu al català:

1.     He pasado toda la tarde con mi nieta.

2.     Esta niña es muy limpia.

3.     Me parece que el médico no llegará a tiempo.

4.     La maestra ha echado a una chica de clase.

5.     He lanzado el dardo con toda mi fuerza.

6.     Hemos tirado demasiados alimentos aprovechables.

7.     Te lo he dicho al menos ocho veces, el jarro estaba medio vacío.

8.     Me he cansado de repetírtelo: no grites tanto.

9.     Corre, dile a todo el mundo que se dé prisa.


ALERTA AMB ELS ACCENTS

Hi ha parells de paraules que es distingeixen fàcilment quan s’apliquen les regles d’accentuació:
En Narcís és molt desprès                      En Narcís vindrà després.

Però en altres casos cal un accent (se’n diu “accent diacrític”) que distingeixi paraules que segons les regles d’accentuació no n’haurien de dur. Com ara a:

He trobat la teva néta                             He trobat la casa neta.

Ells vénen de pescar                                Ells venen peix

Segons les regles, ni  néta  ni  vénen  no s’haurien d’accentuar.


EXERCICI 6 – SOLUCIÓ:

1.      He passat tota la tarda amb la meva néta.

2.      Aquesta nena és molt neta.

3.      Em sembla que el metge no hi serà a temps.

4.      La mestra ha tret una noia de classe.

5.      He llançat el dard amb tota la meva força.

6.      Hem llençat massa aliments aprofitables.

7.      T’ho he dit almenys vuit vegades, el gerro era mig buit.

8.      M’he cansat de repetir-t’ho: no cridis tant.

9.      Corre, digues a tothom que s’afanyi.


Atenció

Frases 5 i 6:

llançar” és diferent de “llençar”    (castellà: lanzar / tirar)

Llança la pedra!     L’he llançada tan lluny com he pogut.

Llença això, nen!   Ho ha llençat tot a les escombraries.

Frase 6: Quan vol dir “en excés”, “massa” no té plural:

Llencem massa aliments             (castellà:tiramos demasiados alimentos)