Català exercicis i consultes

EXERCICI  8

EXERCICI  8

Traduïu al català:
No me gusta la caja que me ha hecho el carpintero.
Me ha costado un ojo de la cara.
¿Le has pagado todo lo que te pedía? No me lo puedo creer.
Me ha cobrado tres mil doscientos veinticinco euros.
Tienes que ser más astuto, acuérdate.
¿Tanto dinero para hacerte una obra tan fea?
No he osado decirle que no me satisfacía.
Habría sido mejor no aceptarle el presupuesto.
Ya te dije que te lo habrían hecho por dos mil doscientos euros.


CONSULTA

No és correcte usar la paraula demés, en català? Com la podem substituir?

 

RESPOSTA

1 – Efectivament, demés no existeix en català.

Cal dir: els altres o tots els altres

Serien incorrectes les frases:

Els de la dreta cantareu i els demés callaran.

El president i demés senyors de la Junta es van aixecar.

Cal dir:

Els de la dreta cantareu i els altres callaran.

Els de la dreta cantareu i tots els altres callaran.

El president i els altressenyors de la Junta es van aixecar.

El president i tots els altressenyors de la Junta es van aixecar.

2 – Tampoc no existeix en català la paraula ademés.

En català es diu a més o a més a més.

No seria correcte:

          Ademés del seu germà, han vingut els seus cosins.

Cal dir:

          A més del seu germà, han vingut els seus cosins.

          A més a més del seu germà, han vingut els seus cosins.

3 – Observem de passada que en català no existeixen les paraules varis, vàries.

En català es diu diversos, diverses o diferent, diferents.

No seria correcte:

Ho hem llegit en varis diaris i en vàries revistes

     Cal dir:

Ho hem llegit en diversos diaris i en diverses revistes

Ho hem llegit en diferents diaris i en diferents revistes

Fixem-nos que per fer el femení la paraula diferent no canvia.

No seria correcte:
Una dona molt diferenta.   Hem vist diferentes revistes.

Cal dir:
Una dona molt diferent.   Hem vist diferents revistes.


Solució a l’Exercici 8:

No m’agrada la caixa que m’ha fet el fuster.
M’ha costat un ull de la cara.
Li has pagat tot el que et demanava? No m’ho puc creure.
M’ha cobrat tres mil dos-cents vint-i-cinc euros.
Has de ser més astut, recorda-te’n.    (no seria correcte enrecorda-te’n)
Tants diners per fer-te una obra tan lletja?
No he gosat dir-li que no em satisfeia.
Hauria estat millor no acceptar-li el pressupost.
Ja et vaig dir que t’ho haurien fet per dos mil dos-cents euros.