Mots en creu

núm. 15

mots en creu-plantilla

solucio num14 NÚM. 15

Horitzontals. 1. Legislarà. 2. Broda amb or i argent fi. Plaer. 3. Atmosfera. Aquest vivia aquí fa uns tres mil anys. Figa escapçada. 4. Senyora curta. Tenor d’òpera que es feia estimar a Torroella. 5. Costums que s’imposen i passen. Producte d’abelles. 6. Plata. Nota antiga. Prefix negatiu. La meva extremitat del braç. 7. Força estranya. Extrem del Madrid que, girat, feia gols a la copa d’Europa. 8. Calculen l’import. Enrenou marí. 9. Poesia de moda. Aficionat al diner. Telèfon. 10. Ampla. Tractament principesc.

Verticals. 1. Àgata de color verd fosc. Té voluntat pels aires. 2. Aquesta va enrere. 3. Expressió de fàstic. Any de l’Era Cristiana. Preparat per aixecar el vol.  4. La CIA deformada. Moneda. Preposició. 5. Cosirà el vestit amb bastes. 6. Mana a Lleida. Manava al Paradís. 7. Tarragona. Animal que pensa, riu, plora i sovint la vessa. 8. Interjecció per anar amunt. Persones. Remitent. 9. Pactar en cas de guerra. Negació rotunda. Orient. 10. Legislacions. 11. Antic llac asiàtic, que era el quart del món en extensió, i al segle passat es va convertir en un desert. Pren amb les mans.