Qui no sap escriure en català? (11)

REGLA 9 Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (3)

 

Ja vàrem dir en exposar la regla 8 (Emporion abril 2011) que en català les terminacions verbals poden seguir els models següents:

 

–ar (cantar)             –ir (servir)             –ir (dormir)             –er (témer)             –re (perdre)

(jo canto)               (jo serveixo)           (jo dormo)                (jo temo)                 (jo perdo)

Com sabem pel parlar, hi ha dos models en –ir, uns prenen –eix (serveixo) i els altres no (dormo)

 

A la REGLA 7 explicàvem com s’escriuen els temps passat, present i futur dels verbs acabats en –ar

 

i a la REGLA 8 els acabats en –ir (com servir) que prenen al present la forma –eix (jo serveixo).

 

Continuarem avui amb els verbs en –ir sense la forma –eix com dormir (jo dormo).

En mesos vinents veurem els models en -er (com tèmer) i en  –re (com perdre)

Només veurem, com els mesos passats, les tres formes més usuals del passat, present i futur.

Passat (per exemple, verb dormir: ahir jo dormia)

Jo

dormia

Nosaltres

dormíem

Tu

dormies

Vosaltres

dormíeu

Ell

dormia

Ells

dormien

Altres exemples: sortir, collir, morir, etc: jo sortia, nosaltres collíem, ells morien,…

Present (per exemple, verb dormir: ara jo dormo)

Jo

dormo

Nosaltres

dormim

Tu

dorms

Vosaltres

dormiu

Ell

dorm

Ells

dormen

No diem pas ell dormeix o ell moreix!… Diem ell dorm, ell mor, …

Futur (per exemple, verb dormir: demà jo dormiré)

Jo

dormiré

Nosaltres

dormirem

Tu

dormiràs

Vosaltres

dormireu

Ell

dormirà

Ells

dormiran

Altres exemples: sortir, collir, morir, etc: jo sortiré, nosaltres collirem, ells moriran,…

Accents

Només s’accentuen els següents:

Passat.- Els acabats en     –íem, -íeu     (dormíem, dormíeu)

Futur – Els acabats en       –iré, -iràs, -irà       (dormiré, dormiràs, dormirà)

 

Recordatori

Aquesta sèrie de Regles s’està publicant cada mes des de l’agost del 2010.

Els temes tractats han estat:

Regla 1 – Paraules acabades amb a, el plural és amb es (casa, cases) …………………(Agost 2010)

Regla 2 – Ús de les consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze ) ……….(Setembre 2010)

Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home,l’única, la unió, les hores) …………………………(Octubre 2010)

Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor, d’àngel) ………………………………………………..(Novembre 2010)

Regla 5 – Contraccions: al barri, del pare, pel carrer, can Sidro …………………………(Desembre 2010)

Miscel·lània basada en faltes freqüents ……………………………………………………………(Gener 2011).

Regla 6 – Verbs auxiliars Haver, Anar, Ser, o amb “perífrasi”: Caldre, Poder…..(Febrer 2011)

Regla 7 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (1)………….(Març 2011)

Regla 8 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (2) ………..(Abril 2011)

El dictat d’en Samba………………………………………………………………………………………(Maig 2011)

 

Consells

Per escriure en català, els que el parleu normalment, cal:

  • Llegir sovint en català.
  • Perdre la por.
  • Escriure sempre en català cartes, notes, correu electrònic.
  • Instal·lar un corrector de català a l’ordinador.
  • Anar aprenent les regles principals.