Cinema i espectacles

Cinema Montgrí

Memoria de resultats 2007
Els espectadors dels pobles veïns ajuden a mantenir el nivell d’assistència al cinema de Torroella. Molta gent de Verges i especialment de l’Escala assisteixen cada setmana a les sessions del Cinema Montgrí.

Assistència any 2007

 


Com es pot comprovar en el gràfic adjunt, l’assistència a les sessions comercials de l’any 2007  és la més baixa del període 2000-2007.
                
L’assistència ha disminuït un 10,2 % respecte l’any 2006 (2.796 espectadors menys).
El percentatge d’assistents amb abonament ha disminuït en 1,1 %.
Cal apuntar que l’assistència a les sessions de cine club es mantenen al voltant dels 2.000 espectadors (1.980). Les sessions més a la baixa son les infantils i juvenils de les tardes dels dissabtes i diumenges. Tot i això a aquestes sessions hi han assistit un total de 8.100 espectadors. Creiem que aquest és un bon servei que es dona, per tal de que els més petits coneguin i gaudeixin de l’autèntic cinema. Un servei que entre tots no hem de deixar perdre.

La lleugera baixada d’espectadors totals, es deu bàsicament als espectadors de Torroella, que  encara continua essent  el més nombrós, ha nat a la baixa.  Sortosament  ve molta gent de Verges i especialment de L’Escala que compensa la baixada de públic torroellenc. La televisió de L’Escala fa setmanalment un programa el dijous a dos quarts de deu, que repeteix en dies successius, en el qual anuncia les estrenes setmanals del Cinema Montgrí. Des d’aquí expressem el nostre agraïment a la televisió i als aficionats al cinema de L’Escala.
 

Pel·lícules per el mes de març